EN | TH


โปรแรงแห่งปี เปิดบัญชีเงินฝากในงานดอกเบี้ยสูง 4%ธนาคารออมสิน
เงินฝากธนาคารนำเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 105 วัน
     • อัตราดอกเบี้ย Step Up  1-35 วัน  =  1.00%   36-70 วัน  =2.00%  และ 71-105 วัน =9.00%  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.00% ต่อปี  (ยกเว้นภาษี)
     • ฝากสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
     • เปิดรับจองสิทธิ์ภายในงานวันละ  600 ราย  
เงินฝาก Youth Savings
     • รับฝากอายุ 7-23 ปี
     • อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
     • เปิดบัญชีตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมสิน GSB Football
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี
     • หน่วยละ 50 บาท
     • อัตราดอกเบี้ย 0.60 บาท
     • ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป รับกล้องติดรถยนต์

บ.เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอลลิ้งค์
เงินฝาก  
     • อัตราดอกเบี้ยสูง 3.50% ต่อปี
     • ฝากเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝาก
     • พิเศษ! เฉพาะในงานเท่านั้น เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ แบบ E-PASSBOOK พร้อมสมัคร EASY APP
     • รับฟรี! กระปุกน้องอีซี่รับทรัพย์* 1ตัว

ธนาคารกรุงเทพ
เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์
     • ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
     • รับฟรี กระปุกบัวหลวงช่วยออม

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บัญชีเงินฝากประจำ  12  เดือน
     • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
     • จำนวนเงินฝาก 1,000,000 บาท 1ท่าน ต่อรายการ เท่านั้น
     • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับรายเดือน
* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงินฝากประจำกรุงศรีเซฟเวอร์พลัส
     • วงเงินฝาก 5,000 – 500,000 บาท
     • รับทันที กระเป๋าสะพายผ้า

ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
     • ฟรี โอนต่างแบงก์หรือโอนข้ามจังหวัด ปลายทางได้รับเงินทันที
     • ฟรี จ่ายบิล เติมเงิน หักบัญชีอัตโนมัติ
     • ฟรี กดเงินทุกตู้ ทุกแบงก์ ทุกจังหวัด
     • ฟรี ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ชำรุด/หมดอายุ
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง : ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
     • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ
     • ให้ดอกสูง 1.3%ตั้งแต่บาทแรก
     • ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
รับฟรี! ร่ม Valentino Rudy  มูลค่า 990บาท เสื้อ TOUCH และรับเงินคืน 250บาท
รับเพิ่ม Happy Pig
*ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ME by TMB
เปิดบัญชี ME
     • รับดอกเบี้ยสูง 1.70% (ต่อปี)
     • พิเศษรับทันที ME Happy Buddy set (ชุดหมอนและผ้าห่ม)
*ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ธนาคารอิสลาม
โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ
     • รับอัตราผลตอบแทนพิเศษ นาน 4 เดือน* 
     • หรือรับอัตราผลตอบแทนพิเศษ นาน 7 เดือน*
     • ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
ฟรี! “กระป๋า Shower bag”    
*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารเกียรตินาคิน
เงินฝากออมทรัพย์
     • รับฟรีร่มฟ้า, รักคุณไออุ่น, รักคุณห่มอุ่น*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารกสิกรไทย
เงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings
• รับ 2 ต่อ
     • ต่อที่ 1 ฟรี!! บัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท
     • ต่อที่ 2 ฟรี!! ค่าจัดส่งบัตรเดบิตทางไปรษณีย์ 37 บาท
เงินฝากประจำพิเศษ 11 เดือน
     • ฝากขั้นต่ำ 200,000 บาท
     • อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
     • ระยะเวลาการฝาก 11 เดือน 
     • รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากประจำ Expo Xtra
     • เงินฝากระยะสั้นแค่ 3 เดือน
     • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.10% ต่อปี
     • สำหรับ 1,000 รายแรก ที่เปิดบัญชีในงาน Money Expo 2018 เท่านั้น
     • ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 – 1,000,000 บาท


Partner