การเงินธนาคารมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2020 ในรูปแบบ LIVE ชาติศิริ โสภณพนิช คว้านักการเงินแห่งปี


ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 ธนาคารกรุงเทพ ครองธนาคารแห่งปี 2563 ด้านบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์/ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ-บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี ขณะที่ บล.บัวหลวง ครองบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 พร้อม 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ขึ้นเป็นปีที่ 13 ในวันที่ 18 กันยายน 2563เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม โดยปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ LIVE ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊กการเงินธนาคาร และเว็บไซต์การเงินธนาคาร เพื่อให้สอดรับกับยุค New Normal

สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ประกอบด้วย

 • รางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 Financier of the Year 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    
 • รางวัลธนาคารแห่งปี 2563 Bank of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 Best Public Company of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี
 • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2563 ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2563 ได้แก่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2563 ได้แก่ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2563 ได้แก่ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2563 ได้แก่ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป และ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2563 ได้แก่ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2563 ได้แก่ บมจ.สหยูเนี่ยน
 • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มบริการ 2563 ได้แก่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
 • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
 • รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 Best Securities Company of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 Best Mutual Fund of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้
 • กองทุนตราสารหนี้
  • กลุ่มที่ 1 กองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี้  ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด
  • กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ทั่วไป  ได้แก่ กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ บลจ.กสิกรไทย จำกัด
 • กองทุนตราสารทุน
  • กลุ่มที่ 3 กองทุนตราสารทุนหุ้นขนาดใหญ่ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • กลุ่มที่ 4 กองทุนตราสารทุนทั่วไป ได้แก่ กองทุนเปิดทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ บลจ.ทิสโก้ จำกัด
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  • กลุ่มที่ 5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.ธนชาต จำกัด
  • กลุ่มที่ 6 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.กสิกรไทย จำกัด
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  • กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • กองทุนต่างประเทศ (FIF)
  • กลุ่มที่ 8 กองทุนตราสารทุนโลก ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ลอิควิตี้ ฟันด์ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • กลุ่มที่ 9 กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ทั้งนี้ สำหรับ รางวัลเกียรติยศ ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 และรางวัลเกียรติยศ บูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 จะมีพิธีมอบรางวัลในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 4 ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค ในเดือนธันวาคม 2563

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย