มหกรรมการเงินครั้งที่ 19 เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่


ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19  Money Expo 2019 ซึ่งวารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายใต้แนวคิด  Digital Orchetra” โดยธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมกว่า 260 แห่งพร้อมใจมาให้บริการสินเชื่อและการลงทุนทุกรูปแบบด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ  “เงินกู้ 0% – เงินฝาก 4% – ลงทุนหุ้น กองทุน อนุพันธ์สร้างเงินล้าน”  พร้อมกิจกรรมสัมมนา/เวิร์คช็อป และกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปิน/ดาราอีกมากมาย

(จากซ้าย) วศิน  วณิชวรนันต์  นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  ไพบูลย์ นลินทรางกูร  ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร.ภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รื่นวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผยง ศรีวณิช กรรมการสมาคมธนาคารไทย  ภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และภาคนี  วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo

อ่านต่อ