โปรโมชั่นเด่นที่บูธ Brainergy ในงาน Money Expo Year-End 2018


ลูกค้าได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าบริการ (Membership fee) ระบบ Brainergy Suite Cloud ERP เป็นระยะเวลา 1 เดือนสำหรับทุก Package เมื่อลูกค้าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ที่ Booth ของ Brainergy และมีการสั่งซื้อบริการ Brainergy Suite Cloud ERP ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบงาน Money Expo 2018

อ่านต่อ