5 องค์ประกอบสำคัญของสุขภาวะทางการเงิน


เราได้คุยกันเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาการเจ็บป่วยทางการเงินของพนักงานในบทความที่แล้ว (https://goo.gl/Ns5J2D) วันนี้เรามาดูกันครับว่า สุขภาวะทางการเงินคืออะไร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางการเงินนี้จะมีผู้เกี่ยวข้องหลัก 2 กลุ่ม คือตัวองค์กร และตัวพนักงาน

สำหรับองค์กร สุขภาวะทางการเงินมักได้รับการตีความเป็นโครงการหรือกลุ่มของกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะทางการเงินของพนักงาน และจะส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อผลประกอบการขององค์กร

สำหรับพนักงาน สุขภาวะทางการเงินคือการดูแลสุขภาพทางการเงินของพนักงานแบบองค์รวม ซึ่งไม่จำกัดแค่เรื่องเงิน แต่ยังรวมไปถึงการมีพฤติกรรมและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเงินที่ถูกต้อง มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

สำหรับบทความตอนนี้ผมอยากชวนให้ทุกท่านมาดูแต่ละองค์ประกอบของสุขภาวะทางการเงินสำหรับพนักงานกันก่อนนะครับ ซึ่งประกอบด้วย

  1. การใช้จ่าย

พนักงานจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจรูปแบบการใช้จ่ายของตนเอง ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท และการรู้เท่าทันการใช้จ่ายของตนเอง รวมถึงหลักพื้นฐานสำคัญในการบริหารการใช้จ่ายให้ ใช้น้อยกว่าที่หาได้ เพื่อให้พนักงานสามารถมีเงินแบ่งไว้สำหรับการออมและส่วนเงินลงทุนเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินหรือเพื่อการจัดการหนี้สินที่ตนหรือครอบครัวมีอยู่ได้

  1. เงินสำรอง

เพราะความไม่แน่นอน คือความแน่นอน ในเมื่อไม่มีใครที่จะรู้ว่าจะมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อเวลาใด หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือการมีเงินสำรองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เงินสำรองจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก

โดยหลักพื้นฐานของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือทุกคนควรมีเงินสำรองไว้อย่างน้อยประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพราะหากมีอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆ เงินส่วนนี้จะเป็นแหล่งสำคัญสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและที่สำคัญคือเป็นเหมือนเกราะช่วยป้องกันจิตใจของตนเองและครอบครัวให้หนักแน่น ไม่ให้ตัดสินใจทำอะไรโดยพลการ หรือก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินอื่นๆตามมาแทน

  1. การให้คำแนะนำและคำปรึกษา

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลา แต่ละสถาบันการเงินก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีจุดเด่นรวมถึงข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ควรใช้เวลาศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้ การมีที่ปรึกษาหรือเพื่อนคู่คิดที่มีความรู้และความสามารถเพื่อให้คำแนะนำได้อย่างเป็นกลางจะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษาได้อย่างดีที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล

  1. เชื่อมโยงกับสวัสดิการขององค์กร

พนักงานจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการขององค์กรอย่างเพียงพอเพื่อให้พนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากสวัสดิการได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ในหลายองค์กรมีทางเลือกของสวัสดิการที่หลากหลายเพื่อให้พนักงานได้เลือกเองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานต้องสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเลือกตามผู้อื่น

  1. การลงทุน

การวางแผน ออกแบบ และกำหนดแผนการลงทุน รวมถึงการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พนักงานสามารถสะสมความมั่งคั่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพนักงานเองสำหรับระยะเวลาต่างๆ

พนักงานควรได้รับการปลูกฝังความรู้เรื่องการลงทุน และกระบวนการการเลือกเครื่องมือสำหรับการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมในสภาวะการลงทุนที่ตนเองเลือกซึ่งจะมีผลตอบแทน ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการลงทุนในรูปแบบที่ต่างกันด้วย

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบต่างๆ ของสุขภาวะทางการเงินเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด การออกแบบโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินให้พนักงานจึงควรออกแบบให้ครอบคลุมในทุกด้านเพื่อให้พนักงานสามารถมีสุขภาวะทางการเงินได้จริง

โดย ธชธร สมใจวงษ์ CFP® นักวางแผนการเงินอิสระ และ ผู้ก่อตั้งบริษัท เวลธ์ แม็กเน็ท จำกัด

อ่านต่อ