คำกล่าวต้อนรับประธานเปิดงาน โดยปลัดจังหวัดนครราชสีมา


คุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

กล่าวต้อนรับประธาน โดยคุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13  Money Expo Korat 2019 เมื่อวันที่ วันที่ 9 – 11 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ที่ได้คุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ในนามประชาชนชาวโคราช โดยมีคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี คุณเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13 ท่านผู้บริหารธนาคาร สถาบันการเงิน

คุณปัญญา กล่าวว่า ผม ปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ในนามของประชาชนชาวโคราชขอขอบคุณ คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13  Money Expo Korat 2019 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Orchestra” ในวันนี้ และขอขอบคุณ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13 ที่ได้ให้เกียรตินครราชสีมาเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมการเงินต่อเนื่องติดต่อกันเป็นครั้งที่ 13 แล้วในปีนี้

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เฉลี่ย 3.9 % ต่อปี

จังหวัดนครราชสีมามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 3.9 % ต่อปี  โดยมีภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการค้าและบริการ เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครราชสีมาสูงเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมูลค่า 263,578 ล้านบาท และมีรายได้ประชากรต่อหัว 105,618 บาทต่อคนต่อปี

จังหวัดนครราชสีมา ประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาค

คุณปัญญา ได้เปิดเผยว่า ในด้านเศรษฐกิจการเงิน ในปี 2562 จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ 152 แห่ง มียอดสินเชื่อ 168,881 ล้านบาท และสามารถระดมเงินฝากได้ถึง 154,685  ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาค จึงมีบทบาทหลักในการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคอีสานและภูมิภาคอินโดจีน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจความเจริญของภาคอีสาน ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ไปพร้อม ๆ กัน

ปัจจัยที่ทำให้เมืองย่าโมมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยได้มีการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสำคัญ ๆ เช่น

  • โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ที่จะเปิดใช้งานได้ในปลายปีนี้
  • โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ที่มีเส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึง 3 เส้นทาง ได้แก่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น, ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ และช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี
  • โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย
  • โครงการระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา LRT โครงการระบบรถบัสขนส่งสาธารณะ Korat Smart Bus
  • โครงการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการถนนวงแหวนรอบเมืองที่รอบวงยาวที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทย

งาน Money Expo Korat 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณปัญญา กล่าวต่อว่า การจัดงานมหกรรมการเงินโคราชอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการในโคราชและจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และมหาสารคาม ได้รับบริการทางการเงินการลงทุนโดยตรง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแท้จริง

ผมในนามจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ขอขอบคุณ วารสารการเงินธนาคาร ที่ได้จัดงานมหกรรมการเงินขึ้นที่โคราชอีกครั้งหนึ่ง และหวังว่าจะได้จัดงานมหกรรมการเงินโคราชต่อเนื่องทุกปี และขอขอบคุณ คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ คุณปัญญา กล่าวทิ้งท้าย

(จากซ้าย) ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี สันติ วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

อ่านต่อ