การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ธนาคารออมสิน ครองธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี


ธนาคารออมสิน รับรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the Year 2021 ควบธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย – ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ธอส. – ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ – ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต – บริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต จากผลโหวตของประชาชนผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 7 แห่งทั่วประเทศ พร้อม 25 รางวัลบูธสวยงาม งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ The Portal Ballroom อาคาร เดอะ พอร์ทอล ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า งานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 14 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศ และสังคมส่วนรวม

        สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 รวม 32  รางวัล จาก 25 องค์กร ดังนี้

  1. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2564 Best Retail Bank of the Year 2021 เป็นรางวัลที่ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุน และตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง 7 ครั้งตลอดปีทั่วประเทศ และรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้แก่ ธนาคารออมสิน

                  – ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก 2564 ได้แก่ ธนาคารออมสิน

                  – ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2564 ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

                  – ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2564 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

                  – ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล 2564 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                  – ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต 2564 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                  – บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2564 ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

  1. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21 Money Expo 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี การออกแบบ และประโยชน์ใช้สอย ดังนี้
  •   ขนาดพื้นที่ 850-1,000 ตารางเมตร

                  – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                  – ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

                  – ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                  – บมจ.อิออน  ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

                  – ธนาคารออมสิน

                  – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

                  – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  •  ขนาดพื้นที่ 300-500 ตารางเมตร

                  – บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

                  – ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

                  – ธนาคารซิตี้แบงก์

                  – บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

                  – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                  – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  • ขนาดพื้นที่ 200-220 ตารางเมตร

                  – บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

                  – ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

                  – บริษัท บิทคับ ออนไลน์  จำกัด

                  – สำนักงาน ก.ล.ต.

                  – บมจ.ไทยประกันชีวิต

                  – ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

                  – บมจ.ช.การช่าง

                  – บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

  • ขนาดพื้นที่ 108-120 ตารางเมตร

                  – ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

                  – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

                  – บริษัท ซิปเม็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด

                  – บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย