บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz


สินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง (Brand New Export Financinig)
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ Start-up และผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก 
 • ให้วงเงินสูงสุด 800,000 บาท 
เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • เป็นนิติบุคคลไทย
 • ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงินใด แต่หากเคยเป็น NPLs หากมีการปรับโครงสร้างหนี้และผ่อนชำระเป็นปกติแล้วก็สามารถขอวงเงินได้
 • พิเศษ สำหรับกิจการตั้งใหม่ ยังไม่มีงบการเงิน ก็สามารถขอวงเงินได้ (ไม่เกิน 200,000 บาท)
หลักประกัน
 • ผู้บริหารหลักค้ำประกัน   
อัตราดอกเบี้ย 
 • 2 ปีแรก เพียง 5% ต่อปี

พิเศษ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อในงาน Money Expo นี้ จะได้รับการลดดอกเบี้ยปีแรก อีก 0.50% เหลือเพียง 4.50% ต่อปี

 

ประกัน

บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz

บริการประกันการส่งออกที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการส่งออก

 • ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 600 บาทต่อรายผู้ซื้อต่อปี
 • วงเงินรับประกันเริ่มต้น 1 แสนบาท
 • วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาท   

เป็นบริการที่มาช่วยผู้ประกอบการส่งออกโดยเฉพาะ ส่งออกได้สบายใจ ไม่ต้องกลัวว่าผู้ซื้อจะไม่ชำระค่าสินค้า หรือประเทศปลายทางมีปัญหาทางการเมือง ส่งออกไปแล้ว ไม่ได้รับชำระค่าสินค้า สามารถเรียกเคลมค่าสินไหมทดแทนจากธนาคารได้ 80% ของมูลค่าความเสียหาย

 

พิเศษ

 • ผู้ที่ขอใช้บริการในงาน Money Expo นี้ สามารถได้สิทธิทำประกันการส่งออกผู้ซื้อได้ 1 รายฟรี วงเงินรับประกันคุ้มครอง 3 แสนบาท (ค่าเบี้ยประกันปกตที่ต้องจ่าย 1,800 บาท)

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกรุงเทพ


ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย