สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต


สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
อัตราดอกเบี้ย
 • 9.99% นานสูงสุด 120 วัน
วงเงินกู้
 • 2 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
 • สินเชื่อหมุนเวียน (ไม่มีระยะเวลากำหนด)
รายละเอียด
 • สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สำหรับพนักงานประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป  ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ หรือรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคล โปรโมชั่นพิเศษ ลดดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% นานสูงสุด 120 วัน

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR+0.65% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและหลักประกัน)
วงเงินกู้
 • สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
 • สูงสุด 30 ปี รวมกับอายุของผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี
รายละเอียด
 • โปรโมชั่นพิเศษ รับเงินคืนค่าประเมินหลักประกัน (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 28 ก.พ.65 และจดจำนองภายใน 31 มี.ค. 65 โดยธนาคารจะคืนเข้าบัญชีเงินกู้ของลูกค้า)
สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส
ประเภทสินเชื่อ
 • รีไฟแนนซ์บ้าน
อัตราดอกเบี้ย
 • เดือนที่ 1-36 = MRR-5.80%
 • เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR-3.90%
วงเงินกู้
 • สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
 • สูงสุด 30 ปี รวมกับอายุของผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี
รายละเอียด
 • โปรโมชั่นพิเศษ รับเงินคืนค่าประเมินหลักประกัน (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 28 ก.พ.65 และจดจำนองภายใน 31 มี.ค. 65 โดยธนาคารจะคืนเข้าบัญชีเงินกู้ของลูกค้า)

สินเชื่อ SME

สินเชื่อไมโคร พลัส (Micro Plus)
ประเภทสินเชื่อ
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ย
 • 24% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
วงเงินกู้
 • 200,001 – 500,000 บาท
ระยะเวลากู้
 • สินเชื่อหมุนเวียน (ไม่มีระยะเวลากำหนด)
รายละเอียด
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ประเภทบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือมีทะเบียนการค้า มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ  เพื่อต่อยอดธุรกิจให้โตยิ่งขึ้น โดยเฉพาะร้านค้าใหญ่ ๆ เช่น ร้านค้าไซส์ใหญ่ ร้านค้าส่ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโคร พลัส
 • วงเงินสินเชื่อ 200,001 – 500,000 บาท
 • Revolving Loan ระยะเวลาในการกู้ 1 ปี มีการทบทวนวงเงินทุกปีเพื่อต่ออายุวงเงินหรือไม่ต่ออายุวงเงิน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) และส่งค้ำประกัน บสย. โครงการไมโคร
 • การเบิกเงินกู้ครั้งแรก ลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินได้ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ถึงสูงสุดตามวงเงินที่ให้เบิกได้และจะมีการ block วงเงินไว้ไม่ให้เบิกเงินอีกครั้ง จนกว่าจะถึงรอบการทบทวนวงเงิน จึงสามารถเบิกเงินครั้งต่อไปได้
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 25-60ปี
 • ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น ใบเสร็จขาย เป็นต้น
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์

ข้อมูลโปรโมชั่นอื่นๆ

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกรุงเทพ


ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย