รายชื่อผู้ร่วมออกบูธ MONEY EXPO HATYAI 2021


รายชื่อผู้ร่วมออกบูธ MONEY EXPO HATYAI 2021

 

       

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
บูธ A1

       

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บูธ A2

       

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บูธ A3

         

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บูธ A4

         

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บูธ A5

         

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บูธ A6

         

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บูธ A7

         

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บูธ A8

         

ธนาคารออมสิน
บูธ A9

         

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บูธ B1

         

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บูธ B2

         

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บูธ C1

         

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บูธ C3

         

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บูธ C4

        

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
บูธ D3

         

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
บูธ D4

         

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
บูธ D5

         

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บูธ E1

         

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บูธ E2

         

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บูธ E3

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย