รายชื่อผู้ร่วมออกบูธ MONEY EXPO KORAT 2021


รายชื่อผู้ร่วมออกบูธ MONEY EXPO KORAT 2021

         บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : บูธ A1

          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : บูธ A2

          ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : บูธ A3

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : บูธ A4

          ธนาคารออมสิน : บูธ A5

          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) : บูธ A6

          ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : บูธ A8

          บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : บูธ A9

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : บูธ A10

          บริษัท เอไอเอ จำกัด : บูธ B1

          บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : บูธ C1

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : บูธ C2

          บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : บูธ C4

          บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) : บูธ D1

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) : บูธ E3

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บูธ E4

อ่านต่อ