ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


สินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง (Brand New Export Financing)
 • อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก จากปกติ 5% ต่อปี
 • เฉพาะ 20 รายแรกที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น
 • วงเงินสูงสุด 800,000 บาทต่อราย
 • ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน
 • อนุมัติภายใน 7 วันทำการ
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 ธันวาคม 2565
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อซัพพลายเออร์ส่งออก (EXIM for Indirect Exporter)
 • อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ตลอดอายุโครงการ 5.75% (ต่อปี)
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย
 • อนุมัติภายใน 7 วันทำการ
 • สิทธิพิเศษ ลดดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี ในปีแรก สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีเอกสารรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 • พิเศษ สมัครขอสินเชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2565 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
  • ต่อที่ 1 ค่าธรรมเนียม Front-end Fee รวมเหลือเพียง 1% (กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันร่วม)
  • ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ต่อปี ในปีแรก
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2566
สินเชื่อเอ็กซิม Jump Start (EXIM Jump Start Credit)
 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 3% ต่อปี ในปีแรก
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2565
สินเชื่อเอ็กซิมลุยตลาด RCEP
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.75% ต่อปี ในปีแรก
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท)
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2565
สินเชื่อ EXIM Logistics
 • อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ในปีแรก จากปกติ 5% ต่อปี และ 4.75% ต่อปีในปีที่ 2 จากปกติ 5.25% ต่อปี
 • ไม่จำกัดจำนวนรายที่ลงทะเบียนในงาน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย
 • พิเศษ สมัครขอสินเชื่อภายใน 30 มิถุนายน 2565 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
  • ต่อที่ 1 ค่าธรรมเนียม Front-end Fee รวมเหลือเพียง 1% (กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันร่วม)
  • ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ต่อปี ในปีแรก
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2566
สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจครบวงจร (EXIM Supply Chain Financing Solution)
สินเชื่อเพื่อ SMEs ใน Supply Chain
 • อัตราดอกเบี้ย Supplier อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยของ Sponsor
 • กรอบวงเงิน Sponsor สูงสุด 500 ล้านบาท และวงเงิน Supplier สูงสุดไม่เกิน 25% ของยอดขายรวมปีล่าสุด
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565
สินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan
 • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1-2
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย
 • ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2565
สินเชื่อ EXIM Expansion Credit
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน สำหรับ SMEs ต่ำสุด 4.25% ต่อปี
 • สินเชื่อหมุนเวียน สูงสุด 500 ล้านบาทต่อราย
 • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สูงสุด 2 เท่าของวงเงินสินเชื่อ
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565
โครงการสินเชื่อ Solar Orchestra
สินเชื่อลงทุนระบบไฟฟ้า (Solar Rooftop)
 • วงเงินกู้ 7 ปี ให้กู้ 100% ของเงินลงทุน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.75% ต่อปี
 • ได้สิทธิ BOI ยกเว้นภาษี 50% ของเงินลงทุน
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 กรกฎาคม 2565

 

ประกัน

บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz
ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อต่างประเทศ
 • อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหาย
 • คุ้มครองความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง
 • รับประกันครอบคลุมกว่า 133 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลโปรโมชั่นอื่นๆ

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกรุงเทพ

มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรธานี 2022 เงินสะพัดกว่า 5,700 ล้านบาท ประชาชนออม-ลงทุนเพิ่มขึ้น

งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 Money Expo Udonthani 2022 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เมื่อว...


ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย