บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม


สินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจ

โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 บสย. SMEs สร้างชาติ
 • ระยะเวลาสมัครรับคำขอ สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2565
โครงการ PGS 9 บสย. SMEs Supply Chain Finance
สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ Supply Chain (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย) วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท
 • วงเงินค้ำประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • อัตราค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ฟรี! 3 ปีแรก
 • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
โครงการ PGS 9 บสย. SMEs เติมเต็ม รายย่อย
สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SSMEs) วงเงินโครงการ 8,000 ล้านบาท
 • วงเงินค้ำประกันต่อราย สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • อัตราค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ฟรี 3 ปีแรก
 • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
โครงการ PGS 9 บสย. SMEs ที่ได้สินเชื่อ ผ่านธนาคารรัฐ (SFls)
วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท
 • วงเงินค้ำประกันต่อราย สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • อัตราค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ฟรี!3 ปีแรก
 • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 สร้างชาติ
บสย. SMES เติมเต็มรายย่อย
สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SSMEs)
 • วงเงินโครงการ 8,000 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก
 • วงเงินค้ำประกันต่อราย สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • อัตราค่ารรรมเนียม 1.5% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันฟรี! 3 ปีแรก
 • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
 • ระยะเวลาสมัครรับคำขอสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2565
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 สร้างชาติ
บสย.SMES ที่ได้สินเชื่อผ่านธนาคารรัฐ (SFls)
 • วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก
 • วงเงินค้ำประกันต่อราย สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • อัตราค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ฟรี! 3 ปีแรก
 • ค้ำประกัน สูงสุด 10 ปี
 • ระยะเวลาสมัครรับคำขอ สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2565
โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9 สร้างชาติ
บสย. SMES Supply Chain Finance
สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ Supply Chain (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
 • วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก
 • วงเงินค้ำประกันต่อราย สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • อัตราค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน ฟรี! 3 ปีแรก
 • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
 • ระยะเวลาสมัครรับคำขอ สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2565
 

ข้อมูลโปรโมชั่นอื่นๆ

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกรุงเทพ

มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรธานี 2022 เงินสะพัดกว่า 5,700 ล้านบาท ประชาชนออม-ลงทุนเพิ่มขึ้น

งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9 Money Expo Udonthani 2022 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เมื่อว...


ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย