ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


สินเชื่อ

แคมเปญ Wow wow wow
มาปรึกษาสินเชื่อกับเรา แล้วคุณจะ wow wow wow
ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในงาน รับคูปอง ดังนี้
 • คูปองส่วนลดค่าธรรมเนียมออกบัตรแรกเข้า (บัตร ATM) มูลค่า 100 บาท
 • คูปองส่วนลดค่าธรรมเนียมการประเมินที่ดิน มูลค่า 100 บาท
 • คูปองส่วนลดค่าวิเคราะห์โครงการฯ มูลค่า 100 บาท

 

เงินฝาก

แคมเปญ “Extra Bonus 56”

แคมเปญ “Extra Bonus 56” มอบสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ บัตร Debit/ATM ของ ธ.ก.ส. ที่ทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์การฝากเงินตามแคมเปญ
ภายในงานมหกรรมทางการเงิน Money Expo 2022 ในแต่ละพื้นที่ตามจำนวนที่กำหนด

เงื่อนไขการฝากเงินตามแคมเปญ
 • ลูกค้าผู้เข้าร่วมแคมเปญฯ : ต้องเป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการบัตร Debit/ATM ของ ธ.ก.ส. เท่านั้น
 • ลูกค้าสมัครใช้บริการ ธ.ก.ส. A-mobile และ ระบบ -Rewards พร้อมพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็คทรอนิกส์ ( E-KYC )
 • ลูกค้าสามารถฝากเงินตามแคมเปญฯ ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท / ราย และคงยอดเงินฝากไว้ 156 วัน ( นับวันชนวัน ) 
 • โดยจะได้รับ ผลตอบแทนแบบขั้นบันโด (Step Up) เฉลี่ย 2.0023% ต่อปี ดังนี้
  • 0.56% วันที่ 1 – วันที่ 75 (75 วัน)
  • 1.56% วันที่ 76 – วันที่ 140 (65 วัน)
  • 10.56% วันที่ 141 – วันที่ 156 ( 16 วัน )
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • ผู้จองสิทธิ์ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
  • กรณี ฝากเข้าบัญชีด้วยเช็คต่างธนาคาร จะต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติเรื่องการเรียกเก็บ เช็คระหว่างธนาคารก่อน เมื่อสามารถดำเนินการฝากเข้าบัญชีได้ จึงจะคำนวณผลตอบแทนตามระยะเวลาคงเหลือตามแคมเปญ
  • สามารถเปิดใช้บริการบัตร Debit/ATM ภายในงานได้
  • กรณี ลูกค้าถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด 156 วัน ธนาคารจะเรียกเก็บผลตอบแทนเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าได้รับล่วงหน้าทั้งจำนวน
  • การฝากเงินจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียน ภายในงานมหกรรมทางการเงินเท่านั้น (ไม่สามารถฝากเงินที่สาขาได้)
  • ธนาคารอนุโลมการสมัครใช้ A-Mobile สำหรับ ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ลูกค้าธนาคารต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อและให้บริการพิเศษเช่น 
   • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
   • ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด
   • ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์
   • ผู้ที่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรือ การตัดสินใจ อาทิผู้ที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยินหรือการมองเห็น ผู้ที่มีภาวะมกพร่องทางสุขภาพ
ธกส เพิ่มรัก2 12/10
 • กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ เพื่อคุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์ แบบมีระยะเวลาส่งชำระ 10 ปี คุ้มครอง 12 ปี สมัครและเลือกแบบส่งชำระรายปีจำนวน 11,520 บาท
 • รับฟรี “Set รักษ์โลก”
 
 
 
แคมเปญ ธ.ก.ส. Corporate โอนง่าย ได้คืน
องค์กร สถาบัน และนิติบุคคล สมัครใช้บริการ
 • ต่อที่ 1 ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี รวมมูลค่า 3,000 บาท
 • ต่อที่ 2 (Cash Back) 5% ค่าธรรมเนียม การใช้บริการทางการเงิน สูงสุดไม่เกิน 1,250 บาท
ร่วมสนุกกับกิจกรรม Live จากงาน MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR – END
พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงาน และเลือกซึ้อสินค้าคุณภาพจากลูกค้า ธ.ก.ส. ในราคาพิเศษทุกวัน
ผ่านทาง facebook ธกส บริการด้วยใจ และ Youtube BAAC Thailand
รอบกิจกรรม Live 
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 13.00 – 14.00 น. : THE FIGNATURE GARDEN สวนมะเดื่อฝรั่ง และผลไม้ปลอดสารแปรรูป
 • วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 13.40 – 14.40 น. Be Health Set กระเช้าสินค้าของขวัญจาก A-Product
 • วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 12.20 – 13.20 น. ชุดของขวัญ เจ๊น้องของฝากจากพังงา
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 13.00 – 14.00 น. Be Health Set กระเช้าสินค้าของขวัญจาก A-Product
 
 สมัคร กอช. ภายในงาน
 • รับฟรี แก้วน้ำเก็บความเย็น 56 ปี ธ.ก.ส. และเสื้อ กอช.
ตอบแบบสอบถาม
 • รับฟรี “กระเป๋าผ้าพับได้”
สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ทวีโชค /A-Savings / Senior-Saving / ออมทรัพย์พิเศษ (ทุกโครงการต้องคงยอดเงินฝากไว้ 3 เดือน) เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน สลากดิจิตอล ธ.ก.ส และเงินฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
สิทธิ์ในการเล่มเกมรับของที่ระลึก
 • ยอดเงิน 2,000 – 100,000 บาท 1 สิทธิ์
 • ยอดเงิน 100,001 -999,999 บาท 2 สิทธิ์
 • ยอดเงิน 1,000,000 บาทขึ้นไป 3 สิทธิ์
ธุรกรรมอื่น ๆ รับรายการละ 1 สิทธิ์
 • PromptPay / A-Mobile Plus /ชำระค่าสินค้และบริการ
 • ประกันชีวิต /ประกันภัย /ประกันวินาศภัย/เงินฝากลงเคราะห์ชีวิต
 • SMS Alert
 • บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)
 • ยกเว้น กส เพิ่มรัก2 12/10 ที่มีการชำระเบี้ย
 • แบบรายปี จำนวน 11,520 บาท
ลงทะเบียน A-Rewards
 • รับพวงกุญแจน้องหอมจัง หรือ หอมมะลิ
 • ของที่ระลึกในการเล่มเกม

ข้อมูลโปรโมชั่นอื่นๆ

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกรุงเทพ

เปิดแนวคิด MONEY EXPO 2023 Green Finance for Green Living การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว

“การเงินธนาคาร” เปิดแนวคิดการจัดงานมหกรรมการเงิน ปี 2566 Money Expo 2023 ด้วยแนวคิด “Green Finance f...

 • MONEY EXPO 2022 BANGKOK...

  งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ที่ วารสารการเงินธนาคาร...

 • เปิดคึกคัก MONEY EXPO 2022...

  งานมหกรรมการเงินกรุงเทพส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บ...

 • MONEY EXPO 2022 BANGKOK...

  งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ....


ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย