ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


สินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อัตราดอกเบี้ย 12.00%
 • วงเงินกู้ 2 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้ 12 เดือน
 • สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ย 12 % ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ 20,000 บาทต่อเดือน
 • เมื่อลูกค้าสมัครสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ในงาน Money Expo Chiiang Mai 2022 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 2565 รับฟรี กระเป๋าผ้ารับทรัพย์ 1 ใบ มูลค่า 199 บาท (เฉพาะ 30 ท่านแรกต่อวัน)
สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อัตราดอกเบี้ย 5.55%
 • วงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ระยะเวลา 5 รอบบัญชีแรก
 • เมื่อลูกค้าสมัครสมัครสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ในงาน Money Expo Chaing Mai 2022 ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย 2565 รับฟรี กระเป๋าผ้ารับทรัพย์ 1 ใบ มูลค่า 199 บาท (เฉพาะ 30 ท่านแรกต่อวัน)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อัตราดอกเบี้ย 4.84%
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้ 3 ปี
 • เมื่อลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเอกสารประกอบ ในงาน Money Expo Chiang Mai 2022 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 2565 รับฟรี หมอนบ้าน มูลค่า 380 บาท (เฉพาะ 30 ท่านแรกต่อวัน)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อัตราดอกเบี้ย 2.49%
 • วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 • ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • เมื่อลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเอกสารประกอบ ในงาน Money Expo Chiang Mai 2022 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 2565 รับฟรี หมอนบ้าน มูลค่า 380 บาท (เฉพาะ 30 ท่านแรกต่อวัน)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อัตราดอกเบี้ย 2.89%
 • วงเงินกู้ 2 ล้านบาทขึ้นไป
 • ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • เมื่อลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกัน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเอกสารประกอบ ในงาน Money Expo Chiang Mai 2022 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 2565 รับฟรี หมอนบ้าน มูลค่า 380 บาท (เฉพาะ 30 ท่านแรกต่อวัน)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ประกัน

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • เบี้ยประกัน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 • รับ! บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 500 บาท / 1 กรมธรรม์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ บมจ.ไทยประกันชีวิตที่มีทุน/เบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมชำระเงินภายในงาน สำหรับ 20 ท่านแรก (ตลอดระยะเวลางาน Money Expo) เฉพาะเบี้ยประกันรายปีเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย
 • เบี้ยประกัน ตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไป
เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2565
 • เบี้ยประกัน 900 – 5000 บาท รับร่มพับ Sompony มูลค่า 150 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
 • เบี้ย 5001 บาทขึ้นไป กระเป๋าเดินทาง Sompony 20 นิ้ว มูลค่า 1,500 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ 

 

เงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Chill D
 • อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 2% ต่อปี
 • วงเงินฝาก ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท 
 • เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทะเบียนผ่านทางไลน์ @cimbthai (Scan QR) ที่บูธของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • เลือกรับโค้ดส่วนลด Shopee, Bar B-Q Plaza e-Voucher หรือ โค้ดส่วนลด LINE MAN มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และเปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2565 และมียอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ภายใน 15 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+)
 • อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 1.60% ต่อปี
 • วงเงินฝาก ตั้งแต่ 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาทเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) และเปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2565 และมียอดเงินฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ภายใน 15 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี
บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar
 • อัตราดอกเบี้ย สูงสุด 3.08% ต่อปี
 • วงเงินฝาก ฝากขั้นต่ำ 2,000 US Dollar
 • สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ (สกุลเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำ) และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินบาทของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ณ วันเปิดบัญชี
 • ฝากขั้นต่ำครั้งละ2,000 US Dollar
 • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฏหมายควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน
 • สำหรับธุรกรมตั้งแต่ 22 ก.ย. – 31 ธ.ค. 65
 • คำเตือน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ให้ถือเป็นไปตามประเทศที่ธนาคารกำหนด การฝากเงินในบัญชีเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกรุงเทพ

MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END จัดหนักโปรแรงส่งท้ายปี กู้บ้านดอกเบี้ย 0% เงินฝาก Extra Bonus 10.56% กองทุน-ประกันลดหย่อนภาษี

งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ....


ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย