วารสารการเงินธนาคารผนึกพันธมิตรส่งมอบ โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เกษตรอาหารกลางวันและธนาคารขยะ แห่งที่ 11 แก่โรงเรียนบ้านวัดโพธาราม จ.สงขลา


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ “โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเกษตรอาหารกลางวันและธนาคารขยะ แห่งที่ 11” เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในเขตพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมทักษะทำแปลงเกษตรปลูกผัก และโรงเลี้ยงไก่เพื่อทำอาหารกลางวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านวัดโพธาราม ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ. สงขลา

โดยมี คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณพอล วอง ซี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  คุณภาคนี -ภริตา-กวิน วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดโพธาม โดยมี ร้อยเอกสุวิทย์ แก้วพรหม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธาราม  คุณปรีชา วุฒิพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ

อ่านต่อ