สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


การลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในวาระครบรอบ 30 ปี

“3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. พร้อมร่วมกิจกรรมให้ความรู้แบบจัดเต็ม ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 ร่วมเรียนรู้การลงทุนที่เท่าทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่องราวของสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแส รู้จักกลโกงออนไลน์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางการเงิน รวมถึงรู้จักผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยติดอาวุธ

สร้างภูมิคุ้มกัน ให้เกิดความสมดุลในโลกการลงทุนยุคใหม่  ก.ล.ต. พร้อมที่จะก้าวไปกับผู้ลงทุนในการส่งต่อความรู้ในการลงทุนยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

พบกับข้อมูลความรู้และกิจกรรมภายในบูธที่เท่าทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล ที่จะทำให้คุณได้
  • รู้จักบทบาท ก.ล.ต. และประโยชน์ของตลาดทุน
  • รู้จักสินทรัพย์ดิจิทัลและการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) รวมทั้งการลงทุนอื่น ๆ อ่านครบ รู้รอบการลงทุน
  • รู้จักและทดลองเครื่องมือประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านการทำ suitability test รู้จักวิธีจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ และทดลองเครื่องมือคำนวณเงินที่ต้องใช้ตอนเกษียณ ผ่าน Application “Retirement Checkup” เพื่อการวางแผนสำหรับการเกษียณในอนาคต
  • รู้จัก Application “SEC Check First” เครื่องมือช่วยป้องกันการถูกหลอกหลวงให้ลงทุน
  • รู้จักศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน/ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล

พิเศษ!! สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ตัวตนเอง สามารถเยี่ยมชมบูธในรูปแบบออนไลน์ แบบ 3D Virtual Walkthrough ที่สามารถศึกษาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ภายในบูธเสมือนมาร่วมงานด้วยตัวเอง ผ่านทาง Facebook เพจ“สํานักงาน กลต.” และ “Start-to-invest”  

ผู้เยี่ยมชมบูธสามารถทำแบบสอบถามตอบคำถามเกี่ยวกับ ก.ล.ต. และการลงทุน เพื่อร่วมรับของที่ระลึกจากสำนักงาน (เช่น แก้วน้ำ กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้าร่ม ปากกา ดินสอ และสมุดโน๊ต เป็นต้น) อย่าลืม! มาพบกันที่บูธ ก.ล.ต. ระหว่าง วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565  ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช

ข้อมูลสำคัญสำหรับงานกรุงเทพ

มันนี่ เอ็กซ์โป โคราช 2022 เงินสะพัดกว่า 6.6 พันล้านบาท

งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 Money Expo Korat 2022 จัดโดย “วารสารการเงินธนาคาร” วันที่ 5-7 สิงห...


ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย