สัมมนาในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9


 

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
รอบเวลา : 14.00 – 15.00 น.

หัวข้อสัมมนา

 • ชี้จุด Reset ตลาดหุ้นไทย หุ้น-กองทุนเป้าหมายสร้างกำไรเหนือตลาด

วิทยากร

 • ประกิต สิริวัฒนเกตุ  : กรรมการผู้จัดการบลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์  

ประเด็นสัมมนา

 • ประเมินตลาดหุ้นไทย ไตรมาส 4 ชี้ปัจจัยที่น่าจับตา
 • จุด Reset ตลาดหุ้นไทย หลังเศรษฐกิจทั่วโลกจ่อ Recession
 • จัดพอร์ต หุ้น-กองทุน ที่น่าสนใจสร้างกำไรเหนือตลาด

 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 
เวลา 13.30 – 14.15 น.

หัวข้อสัมมนา

 • เป็นหนี้ มีทางออก

วิทยากร

 • น.ส. จิราภรณ์ พินนาพิเชษฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • น.ส. นัยน์ภัค มูลมา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับชมในรูปแบบ VIRTUAL SEMINAR
 • Facebook – Money Expo | การเงินธนาคาร | Money and Banking Channel
 • YOUTUBE CHANNEL https://www.youtube.com/c/MoneyandBankingchannel
 • เว็บไซต์ www.moneyexpoonline.com
อ่านต่อ