รายชื่อผู้ร่วมออกบูธ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9


 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  บูธ A1

 • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  บูธ A2

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  บูธ A3

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  บูธ A4

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  บูธ A5

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  บูธ A6

 • ธนาคารออมสิน
  บูธ A7

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  บูธ B1

 • บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  บูธ B2

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  บูธ B3

 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  บูธ C1

 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  บูธ D1

 • บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
  บูธ D2

 • บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  บูธ D3

 • บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  บูธ E1

 • พลอย สกิน (Ployskin) บูธ P1

 • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
  บูธ P2-P3
อ่านต่อ