การเงินธนาคารมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2021 ผยง ศรีวณิช คว้านักการเงินแห่งปี


ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563 ธนาคารกสิกรไทย ครองธนาคารแห่งปี 2564 ด้านบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์/ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ-บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ขณะที่ บล.กสิกรไทย ครองบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 พร้อม 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564  ณ ห้องฟินิกซ์ 2-5 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร ประกาศรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 เป็นปีที่ 14 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม

สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ประกอบด้วย

 • รางวัลนักการเงินแห่งปี 2563 Financier of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลธนาคารแห่งปี 2564 Bank of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Public Company of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี

 • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  – บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2564 ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  – บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2564 ได้แก่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  – บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2564 ได้แก่ บมจ.ทุนธนชาต
  – บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2564 ได้แก่ บมจ.ราช กรุ๊ป
  – บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2564 ได้แก่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
  – บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2564 ได้แก่ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
  – บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2564 ได้แก่ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
  – บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มบริการ 2564 ได้แก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
  – บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
 • รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Securities Company of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Mutual Fund of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน  บลจ.ทาลิส จำกัด

กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ  (Foreign Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์  บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 3 กองทุนผสม  (Mixed Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส  บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

กลุ่มที่ 4 กองทุนหุ้นไทย (Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิดแคป อิควิตี้  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

กลุ่มที่ 5 กองทุนหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด

กลุ่มที่ 6 กองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (Property and Infrastructure Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล  บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้  บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

กลุ่มที่ 8 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  บลจ.วรรณ จำกัด

กลุ่มที่ 9 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว  บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย