กำหนดการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ปี2019


   งานมหกรรมการเงิน  Money  Expo คือ แพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยง  ธนาคารรัฐ  ธนาคารเอกชน  สถาบันการเงิน    บริษัทหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  บริษัทประกันชีวิต  บริษัทประกันวินาศภัย  บริษัทประกันสุขภาพ  บริษัทผู้ค้าทองคำ  โกลด์ฟิวเจอร์ส  ษริษัทเช่าซื้อรถยนต์ เเละหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุน อาทิ  ธนาคารเเห่งประเทศไทย   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นต้น  กับประชาชนผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ารายย่อย  นักลงทุน   และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินเเละการลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัดต่อเนื่อง 8 ครั้งต่อปีในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

   ผลจากธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO  ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศทั้งทางตรงเเละทางอ้อมกับธุรกิจเอกชน เเละก่อให้เกิดความตื่นตัวในเเวดวงตลาดเงินเเละตลาดทุนไทย  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน  สร้างความเเข็งเเกร่งให้เศรษฐกิจไทย

งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 13
วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562
เอ็มซีซีฮอลล์  เดอะมอลล์   โคราช

 

งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 1                                   
วันที่ 6 – 8  กันยายน 2562
ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา   ระยอง

 

งานมหกรรมการเงิน อุดรธานี ครั้งที่ 7                                 
วันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2562
อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

 

งานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 14
วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562
เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 

งานมหกรรมการเงิน ส่งท้ายปี ครั้งที่ 3            
วันที่ 28 พฤษจิกายน – 1 ธันวาคม 2562

ฮอลล์ E99-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

อ่านต่อ