ตารางจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี 2564 MONEY EXPO 2021


Update วันที่ 21 มิถุนายน 2564

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังทวีความรุนแรงและเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทางผู้จัดงานฯ มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมจัดแสดงงานและผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่าน จึงได้เลื่อนกำหนดการการจัดงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ จะคลี่คลาย โดยจะแจ้งกำหนดการจัดงานใหม่ของงานมหกรรมการเงินประจำปี 2564 ให้ทราบอีกครั้ง 

  • มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21

  • มหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 

  • มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 15 

  • .มหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 3 

  • .มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 9

  • มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 

  • มหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ

โดยสามารถติดตามกำหนดการจัดงานใหม่ได้ผ่านช่องทางออนไลน์

www.moneyexpo.net
www.moneyexpoonline.com
Facebook : Money Expo
Line Official : Money Expo
Twitter : Money Expo 
Application : Money Expo Plus

ทั้งนี้ ขอร่วมรณรงค์ให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดและลดโอกาสในการติดเชื้อด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อตัวเอง พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ แล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านต่อ