ตารางจัดงานมหกรรมการเงินประจำปี 2564 MONEY EXPO 2021


Update วันที่ 27  ตุลาคม 2564

1.งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 จ.เชียงใหม่ วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

2. งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 15 จ.นครราชสีมา วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

3. งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 จ.สงขลา วันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

4 .งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21 วันที่ 23-26 ธันวาคม 2564 ณ ฮอลล์ 9-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ่านต่อ