ฟังฟรี! สัมมนาการเงินการลงทุน งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 4


วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 
• เวลา 13.00 – 14.30 น.
หัวข้อ : ออมเงินร้อยเป็นเงินล้าน วางแผนการออมเงินกับ กอช.
 
วิทยากร :
• คุณกฤษฏ์ รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ

• คุณอภิลักษณ์ สุวรรณรังษี หัวหน้าฝ่ายการตลาด

• เวลา 15.00 – 16.30 น.
หัวข้อ : Gold Outlook 2021 by Aurora
 
วิทยากร :
• คุณกันต์ จุโลทก (กันต์) Vice President – Business Trading
• คุณวสวัตติ์ วรวิจิตรกาญจน์ (กอล์ฟ) Interbank Manager

 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 

• เวลา 11.00 – 12.30 น.
หัวข้อ : นักธุรกิจอาคเนย์ x HbD x อาคเนย์ Station x Total Digital Solution
 
วิทยากร :
• คุณจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางตัวแทน
• คุณไกรยง โตเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานตัวแทน
 
• เวลา 13.00 – 14.30 น.
หัวข้อ: เจาะลึกจุดแข็ง” ทำไมต้องลงทุนหุ้นต่างประเทศกับ “BLS Global Investing”
 
วิทยากร :

• คุณศรีรักษ์ จำปาทอง ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย BLS Global Investing บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

ผู้ดำเนินรายการ :คุณณฤทัย จองหยิน Products Specialist ฝ่าย BLS Global Investing บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
• เวลา 15.00 – 16.30 น.
หัวข้อ: กองทุนที่ต้องมี..ติดพอร์ตปี 64
 
วิทยากร :
• คุณอิศรา พุฒตาลศรี : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด
• คุณคมสัน ผลานุสนธิ : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บลจ.แอสเซท พลัส
 
ผู้ดำเนินรายการ : ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา

 วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 

• เวลา 11.00 – 12.30 น.
หัวข้อ : ก้าวข้ามวิกฤติแบบนักลงทุนมืออาชีพ,แนวโน้มการลงทุนหลัง Covid 1,ทิศทางเศรษฐกิจปี 2021,Investment Property โมเดลธุรกิจมาแรง
 
วิทยากร : คุณอคร บุญจินดาวงค์ Director of Sales , Digital Marketing (Sales)
 
• เวลา 13.00 – 14.30 น.
หัวข้อ : ประกันสุขภาพกับการวางแผนการเงิน
 
วิทยากร :
คุณสมชาย เจริญประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและบริหารกลยุทธ์การตลาดแบบตรงและดิจิทัล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 
• เวลา 15.00 – 16.30 น.
หัวข้อ: เปิดธีมลงทุน…เฟ้นหุ้นแกร่งปี 64
 
วิทยากร :
• คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
• คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ : ผู้อำนวยการและนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
ผู้ดำเนินรายการ :
ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย