กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัว “ไอเวลท์ตี้” แบบประกันชีวิตควบการลงทุน


กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัว “ไอเวลท์ตี้” แบบประกันชีวิตควบการลงทุน เลือกรอบระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามต้องการ ตอบโจทย์การบริหารความมั่งคั่ง

นายเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ออกแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ชำระเบี้ยรายงวด “ไอเวลท์ตี้” ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางการออม และการลงทุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแบบประกันชีวิตที่เพิ่มมูลค่าทางการเงินของสินทรัพย์ในการลงทุนในรูปแบบการประกันชีวิต พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงและสามารถส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

“ไอเวลท์ตี้” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความมั่งคั่ง ที่มาพร้อมกับการสะสมทรัพย์สิน และส่งต่อมรดกนี้ไปยังครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกและนำกองทุนที่ผ่านการคัดสรรแล้ว มานำเสนอเป็นทางเลือก ครอบคลุมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ

รายละเอียด “ไอเวลท์ตี้” คุ้มครอง ปกป้อง สะสมทรัพย์อย่างมั่นคง ภายในกรมธรรม์เดียว

• สามารถเลือกรอบระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามต้องการ ทั้งในส่วนของการลงทุนและคุ้มครอง เป็นการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

• มีความยืดหยุ่น สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนและความคุ้มครองได้ตามต้องการ สามารถเลือกสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยในการลงทุนและความคุ้มครองได้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและคุ้มครองตามที่ต้องการ

• รับโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป 0.2% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่สิ้นปีที่ 6 เป็นต้นไปทุกปีหากไม่มีการถอนเงินและหยุดชำระเบี้ยในปีนั้น ๆ

• รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสูงถึง 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่า

• สามารถเลือกออมเพิ่มในส่วนของการลงทุน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

• บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงกองทุนรวมระดับชั้นนำ กองทุนรวมถูกคัดสรรมาอย่างดี และบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม

• เป็นกองมรดกที่ล้ำค่าและสามารถลดหย่อนภาษีได้ ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ได้ชัดเจน และสามารถนำค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ไปหักลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเงินธนาคาร

อ่านต่อ