กองทุนตอบโจทย์พอร์ตวัยเกษียณ ความเสี่ยงปานกลาง


บลจ.บัวหลวง ชูกองทุน B-SENIOR-X มุ่งลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมเป็นเงินออมสำหรับการเกษียณ

ตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา กองทุนหนึ่งที่สร้างปรากฎการณ์หน้าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมกองทุนรวมในประเทศไทย คือ กองทุนผสมบีซีเนียร์สําหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า หรือ B-SENIOR-X ซึ่งประสบความสำเร็จในการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยมูลค่าการจองซื้อสูงถึง 15,000 ล้านบาท เป็นกองทุนรวม ที่ระดมทุนในช่วง IPO ได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อกองทุน B-SENIOR-X ด้วยโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ด้วยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง การเงินธนาคาร ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุน B-SENIOR-X เพื่อสอบถามถึงแนวคิดการลงทุนและเป้าหมายของกองทุนนี้

แนวคิดของ B-SENIOR-X มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร?

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสู่วัย ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และสัดส่วนของผู้สูงอายุนั้นมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ทว่า คนส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตได้อย่างสบายในวัยเกษียณ ทางกองทุนจึงมีแนวคิดในการออกกองทุน B-SENIOR-X ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในการช่วยให้ผู้เกษียณมีเงินออมที่เงินออมที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

กองทุน B-SENIOR-X มีแนวคิดที่ต้องการบริหารพอร์ตเพื่อเตรียมพร้อมเป็นเงินออมสำหรับการเกษียณ แต่สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เราไม่ได้เน้นแต่เพียงคนวัยใกล้เกษียณเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงคนทุกเพศทุกวัย เพราะการวางแผนสะสมเงินออมนั้น สามารถทำได้ก่อนถึงเวลาเกษียณเป็นสิบๆ ปี ยิ่งเร็วยิ่งดี ซึ่งแนวทางการบริหารกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่ความมั่นคง เช่น เงินฝากตราสารหนี้ ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งโอกาสในการที่จะนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น เพราะเพียงแค่ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ อาจจะไม่มากพอที่จะเอาชนะเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของกองทุนนี้ จึงต้องมีการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รีทส์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

โดยตราสารทุนที่เราเลือกจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโต (Growth Stocks) และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อหวังผลตอบแทนระยะยาว ส่วนตราสารหนี้และกองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเน้นลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความมั่นคง เป็นต้น

ทั้งนี้ กองทุน B-SENIOR-X ไม่ใช่กองทุนแรกของ บลจ.บัวหลวง ที่เน้นการออมเพื่อการเกษียณ ก่อนหน้านี้ เราได้ออกกองทุน B-SENIOR ซึ่งให้ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ประมาณ 4.6% ต่อปี (ข้อมูล ณ 30 มี.ค. 61) ด้วยผลตอบแทนในระดับนี้ที่นับว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ไม่สูงมากนัก ทำให้กองทุน B-SENIOR ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันมีขนาดกองทุนอยู่ที่ประมาณกว่า 28,000 ล้านบาท

ทาง บลจ.บัวหลวง จึงต่อยอดออกเป็นกองทุนใหม่คือ กองทุน B-SENIOR-X ซึ่งมีความแตกต่างกับกอง B-SENIOR ตรงที่สามารถกระจายไปลงทุนต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น โดยจะกระจายทั้งตราสารหนี้และหุ้นไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นโอกาสกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน

นอกจากนี้ เรายังมีบริการให้ผู้ถือหน่วยสามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทุนแบบรายเดือน หรือ Auto Redemption โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้า-ออก เพื่อให้สามารถนำเงินออกมาใช้ได้เป็นระยะๆ ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกษียณจากการทำงานแล้ว และต้องการกระแสเงินสดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน

กองทุนกำหนดสัดส่วนตราสารหนี้และหุ้นไว้อย่างไรบ้าง?

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน B-SENIOR-X จะเน้นลงทุนตราสารหนี้ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อรักษาให้กองทุนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป และการลงทุนหุ้นจะไม่เกิน 30%

ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม น้ำหนักการลงทุนในต่างประเทศอาจจะไม่ได้อยู่ในสัดส่วนสูงมาก แต่จะขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้จัดการกองทุนว่าจะจัดสรรน้ำหนักในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร

มุมมองการลงทุนของ B-SENIOR-X ในช่วงนี้?

แม้ในช่วงนี้ตลาดหุ้นยังมีความผันผวน ทำให้ NAV ของกองทุน B-SENIOR-X จะมีการแกว่งตัวอยู่บ้าง เนื่องจากมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นบางส่วน ซึ่งประเมินว่าตลาดหุ้นอาจจะปรับฐานโดยเคลื่อนไหวในลักษณะ Side-ways ไปอีกระยะหนึ่ง

แต่ทั้งนี้ กองทุนจะพยายามรักษาให้ความผันผวนให้อยู่ในระดับที่ไม่มากเกินไป ด้วยการเลือกลงทุนหุ้นที่คุณภาพดีทั้งในแง่การเติบโตและความแข็งแกร่งในธุรกิจ มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์กำไรได้ไม่ยากนัก

มีคำแนะนำอย่างไรสำหรับผู้ที่สนใจลงทุน B-SENIOR-X?

กองทุน B-SENIOR-X เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทุกเพศทุกวัย ที่มองเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุแล้วก็มีทางเลือกให้มีการขายคืนและนำเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าออก และสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนกองทุน B-SENIOR-X สามารถลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นลงทุนได้ที่เพียง 500 บาทเท่านั้น

แหล่งที่มา

หนังสือ การเงินธนาคาร ปี 2561 ฉบับที่ 433
อ่านต่อ