วารสารการเงินธนาคารร่วมมือกับพันธมิตร มอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แก่โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการ ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แปลงเกษตรสาธิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” แห่งที่ 10 จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนส่งเสริมโครงการแปลงเกษตรสาธิตแปลงผักสวนครัว และกิจกรรมสร้างวินัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ โดยมี คุณเจตย์ สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 คุณวัลลภ เครือกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ

อ่านต่อ