พิธีเปิดและบรรยากาศงาน MONEY EXPO CHIANGMAI 2020


(จากซ้าย) ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 15 Money Expo Chiangmai 2020 ซึ่งงานนี้ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นใน วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ ในแนวคิด “Wealth Being”

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย