ความคุ้มค่าในยามจำเป็น เมื่อโควิด-19 ทำให้คนทำงานเริ่มเห็นความสำคัญของประกันสุขภาพ

 

พฤติกรรมของคนในทุกวันนี้คือการชอบใช้เงินล่วงหน้า ทำให้ไม่มีเงินเก็บ ซึ่งไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับตัวเองขึ้นมาบ้าง อย่างเช่น โรคโควิด-19 ที่เข้ามาใกล้ตัวเราโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน หากมีหลักประกันในการดูแลสุขภาพก็จะช่วยทำให้มีความมั่นใจในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยมากขึ้น ซึ่งคนทำงานที่มีประกันสังคมอยู่แล้ว และใช้ควบคู่กับประกันสุขภาพ คุณอาจไม่ต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาล และยังมีชดเชยรายได้ระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน ช่วยให้เกิดความคุ้มค่า ประกันสุขภาพจึงเป็นตัวช่วยในยามจำเป็น ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และสร้างหลักประกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

มุมมองความคิดเห็นคนทำงาน

อายุ 33 ปี ยังไม่มีประกันสุขภาพ
“กังวลจาก โควิด-19 จึงเริ่มสนใจในการทำประกัน ไม่มีประกันสุขภาพจากที่ไหน เพราะคิดว่าตัวเองไม่เป็นไร แต่ประกัน โควิด-19 พึ่งทำไปไม่นาน เพราะข่าวมีการติดเชื้อเยอะ ทำให้เริ่มกังวลและกลัว จึงต้องทำอะไรสักอย่าง เผื่อเข้ารักษาพยาบาลหรือระหว่างรอเตียงก็อาจจะต้องมีประกันช่วย ทำให้คิดว่าประกันสำคัญ แต่ถ้ามีการเปรียบเทียบเงื่อนไขเป็นอย่างไรประกันสุขภาพหลายแบบ อาจจะทำให้ตัดสินใจในการทำประกันง่ายขึ้น”

อายุ 25 ปี ไม่พร้อมทำประกันสุขภาพ เพราะเบี้ยสูงเกินไป
“ไม่พร้อมทำประกันสุขภาพ เพราะเบี้ยสูงเกินไปเลยคิดว่าค่อยทำดีกว่า แต่มีการทำประกันโควิด-19 ไว้ เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กำลังจะซื้อฉบับที่สองเพิ่ม แบบที่ตรวจเจอโรคแล้วรับเงินก้อน เพื่อให้คุ้มครองอย่างครอบคลุม จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษา อนาคตก็อาจจะทำประกันสุขภาพ แต่ต้องศึกษาดูรายละเอียดของประกัน หากเกิดกรณีที่ต้องเคลมประกัน”

อายุ 37 ปี ให้ความสำคัญกับประกันสุขภาพ
“ทำประกันสุขภาพแล้วมั่นใจ คุ้มครองการรักษาของเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ซื้อประกันสุขภาพมาแล้ว 2 ปี เพราะรู้สึกว่าป่วยบ่อย และเคยประสบกับเหตุการณ์ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายวัน ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9 หมื่นบาท โดยประกันรับผิดชอบหมดเลย ตอนนี้ทำประกันโควิด-19 เพิ่ม เพราะประกันโควิด-19 ค่าเบี้ยถูกและมีค่าชดเชยรายวัน ประกันสุขภาพไม่มี ทำให้รู้สึกว่ามั่นใจหากเมื่อเจ็บป่วย ไม่ต้องควักเงินจ่ายเอง ”

รูปแบบประกันสำหรับ 3 กลุ่ม

คนที่เริ่มสนใจประกันโควิด เหมาะกับแผนประกัน โควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ เบี้ยประกัน 150 บาท เริ่มคุ้มครองเวลา 16.30 น. ของวันที่ชำระเงิน เมื่อตรวจเจอโควิด-19 จะได้รับเงินคุ้มครองทันที 30,000 บาท หรือถ้าอยากได้รับเงินคุ้มครองมากขึ้น สามารถเพิ่มเบี้ยประกันเป็น 220 บาท ในกรณีตรวจเจอ จ่าย จบ จะได้รับเงินคุ้มครองทันที 50,000 บาท

คนที่เห็นความสำคัญของประกันสุขภาพ ไม่อยากเสียเบี้ยประกันสูง เหมาะกับแผนประกัน โควิด-19 แบบเบี้ยประกันปานกลาง ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เช่น เบี้ยประกัน 299 บาท เริ่มคุ้มครอง 14 วันหลังจากทำประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เมื่อตรวจเจอโควิด จะได้รับเงินคุ้มครองทันที 30,000 บาท และได้รับเงินชดเชยรายได้วันละ 300 บาท หรือแบบเบี้ยประกัน 250 บาท ที่จะไม่ได้รับเงินคุ้มครอง แต่จะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 

คนที่ให้ความสำคัญกับประกันสุขภาพ เหมาะกับแผนประกันโควิด-19 แบบที่มีชดเชยรายวันและคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เช่น เบี้ยประกันแบบ 800 บาท มีผล 14 วันหลังจากทำประกัน เมื่อตรวจเจอโควิด-19 จะได้รับเงินคุ้มครองทันที 50,000 บาท และมีค่ารักษาพยาบาลวันละ 1,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน หรือแบบเบี้ยประกัน 1,200 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี มีผล 14 วันหลังจากทำประกัน เมื่อตรวจเจอจะได้รับเงินชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาลวันละ 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน และได้ค่ารักษาพยาบาลอีก 100,000 บาท

เริ่มเห็นความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ

จากทั้ง 3 รูปแบบความต้องการในการทำประกัน จะสรุปได้ว่า มีทั้งคนที่ไม่เคยทำประกันมาก่อน เริ่มมาทำประกันโควิด-19 ในแบบเจอ จ่าย จบ ซึ่งจะได้รับเงินคุ้มครองทันทีในกรณีตรวจเจอโควิด เพราะต้องการความมั่นใจและเริ่มเห็นความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ หรือคนที่เห็นความสำคัญของประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่ไม่อยากเสียเบี้ยประกันสูง ก็จะเลือกประกันแบบเบี้ยประกันปานกลาง แต่ได้รับเงินคุ้มครองในกรณีตรวจเจอโควิด และมีค่ารักษาพยาบาลให้ ส่วนคนที่เห็นความสำคัญของประกันสุขภาพ และต้องการความคุ้มครองในด้านการรักษาพยาบาล ต้องเสียเบี้ยประกันที่สูงขึ้น แต่ก็ได้จะได้ทั้งเงินคุ้มครองกรณีตรวจเจอโควิด เงินชดเชยรายได้ และค่ารักษาพยาบาล

อย่างไรก็ตาม การทำประกันทั้ง 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคน แต่ทุกแบบก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และสร้างหลักประกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการทำประกันโควิด-19 จะเริ่มทำให้คนเห็นความสำคัญและหันมาสนใจในการทำประกันสุขภาพมากขึ้น

รวมประกัน COVID-19 ที่ยังเปิดขายอยู่  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
เรียงลำดับจากเบี้ยราคาต่ำสุด 150 บาท สุงสุด 1,200 บาท

รวมรายชื่อบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำ