เป็นนักศึกษาก็ทำบัตรเครดิตไว้ กิน ช็อป เที่ยวได้สบาย ๆ แล้ว


เป็นนักศึกษายังไม่มีงานหรือรายได้ประจำ ก็ทำได้บัตรเครดิตได้ แค่มีเงินฝากค้ำประกันขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท

เป็นนักศึกษา ยังไม่ทำงาน ไม่มีรายได้ประจำ แต่อยากมีบัตรเครดิตไว้ใช้สักใบเพื่อความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย โดยไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมาก ๆ และยังได้ สิทธิประโยชน์ส่วนลด เงินคืน หรือคะแนนสะสมสำรับผู้ใช้บัตร คุณก็ทำได้

เงื่อนไขของบัตร

ปัจจุบันมีหลายสถาบันการเงินที่สามารถทำบัตรเครดิตโดยใช้เงินฝากค้ำประกัน เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น โดยใช้เงินฝากค้ำประกันขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยวงเงินที่จะได้รับคือ 100% ของเงินที่ค้ำประกัน เมื่อเรียนจบแล้วก็ยังก็ยังสามารถใช้บัตรต่อได้ หรือสามารถปรับสถานะบัตรมาใช้บัตรเครดิตแบบปกติได้ ส่วนเงื่อนไขการสมัครบัตรก็เป็นไปตามที่สถาบันการเงินต่าง ๆ กำหนด

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์และการใช้งานไม่แตกต่างจากบัตรเครดิตทั่วไป แต่แตกต่างในส่วนของการสมัคร เพราะบัตรเครดิตสำหรับนิสิต นักศึกษา ไม่ต้องใช้เอกสารรายได้ ใช้เพียงบัตรนิสิต นักศึกษา บัตรประชาชน และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาค้ำประกัน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ก็เป็นไปตามที่สถาบันการเงินต่าง ๆ กำหนด

สำหรับนักศึกษาที่เลือกสมัครบัตรเครดิตประเภทนี้ก็มีข้อดีเช่นกันตรงที่ว่าสามารถกำหนดวงเงินให้เหมาะสม แค่พอประมาณไม่มากเกินไป ตามจำนวนเงินเก็บที่เรามีและนำมาใช้เป็นเงินค้ำประกัน เพียงพอและเหมาะสมกับวัยของเรา และก็อย่าลืมจ่ายเงินคืนเต็มจำนวน ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และเป็นการใช้บัตรเครดิตชาญฉลาด

 

อ่านต่อ