วารสารการเงินธนาคารร่วมมือกับพันธมิตรส่งมอบ โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน โครงการยุวศาสตร์แพทย์แผนไทย แห่งที่ 10 แก่โรงเรียนบ้านหนองปลิง จ.สงขลา


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการ ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน โครงการยุวศาสตร์แพทย์แผนไทย” แห่งที่ 10 จ.สงขลา เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในเขตพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนส่งเสริมโครงการยุวศาสตร์แพทย์แผนไทย เพื่อสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ด้านนวดแผนไทย และการปรุงยาสมุนไพรไปสู่การประกอบอาชีพและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ต.รัตนภูมิ อ.ควนเนียง จ. สงขลา

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo
คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนโรงเรียนบ้านหนองปลิง โดยมี รศ. สมพล มงคลพิทักษ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลิง คุณธนกร นพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบโครงการฯ

 

 

อ่านต่อ