พิธีเปิดและบรรยากาศงาน MONEY EXPO HATYAI 2020


 (จากซ้าย) ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ดร.โสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทยสานักงานภาคใต้ จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO วรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย  ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย