วารสารการเงินธนาคารร่วมกับพันธมิตรมอบโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงสาธิตแก่นตะวัน แห่งที่ 8” แก่โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ซี.ไอ. จำกัด,  ครอบครัวข่าว 3 และบริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จัดโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงสาธิตแก่นตะวัน” แห่งที่ 8 และโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการออมเงินในหัวข้อ “4 รู้สู่การออม” และกิจกรรม “เสริมความรู้ดูฟาร์มโคนม ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo, คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน ประธานกรรมการบริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด  ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี คุณคมสรณ์ นิธิปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี คณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

อ่านต่อ