วารสารการเงินธนาคารร่วมกับพันธมิตร มอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนแก่โรงเรียนบ้านเมืองคง จ.นครราชสีมา


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในโครงการ “ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แห่งที่ 10 เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และบ่อเลี้ยงปลา เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารกลางวันของนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเมืองคง ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา

โดยมี คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Exp คุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและชุมชน โดยมี คุณวีรศักดิ์ พวงสมบัติ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 2 คุณปานรดา ฟังสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการฯ

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย