กรุงศรี SME 5 ร้อย 50


นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “สินเชื่อธุรกิจกรุงศรี SME 5 ร้อย 50” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขยายธุรกิจหรือเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง และผ่อนชำระสบายๆ  ด้วยอัตราดอกเบี้ย 5% ปีแรก พร้อมวงเงินสูงสุดเต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกัน และลูกค้าสามารถผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ประจำอยู่  ณ ศูนย์ธุรกิจกรุงศรีทั่วประเทศ หรือ โทร Krungsri Biz Phone 02-626-2626 กด 1 กด 0

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การเงินธนาคาร

อ่านต่อ

What's Your Reaction?

Rich Rich
0
Rich
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Funny Funny
0
Funny
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Love Love
0
Love
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Dislike Dislike
0
Dislike
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Poor Poor
0
Poor
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.