เอกสารสำหรับประกันชีวิต ในงาน Money Expo Khonkaen 2019


มาดูกันว่าเอกสารสำหรับทำ “ประกันชีวิต” ในงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 (Money Expo Khonkaen 2019) ต้องใช้อะไรบ้าง มาเช็คลิสต์กันเลยง่าย ๆ เพียง 3 อย่างเท่านั้น

ซึ่งงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 Money Expo Khonkaen 2019 ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ซึ่งเป็นงานแรกที่จะใช้แนวคิดการจัดงานประจำปี 2562 คือ “DIGITAL ORCHESTRA” เพื่อสะท้อนถึงเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 นี้

เอกสารสำหรับประกันชีวิต

  1. ใบคำขอเอาประกันภัย
  2. เบี้ยประกันภัยงวดแรก
  3. สำเนาบัตรประชาชน

***หมายเหตุ : อาจมีเอกสารที่ทางสถาบันการเงิน บริษัทประกัน อื่น ๆ ขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ควรสอบถามรายละเอียดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันให้ครบถ้วน

และเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินภายในงาน Money expo ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ผู้เข้าร่วมงานควรเตรียมตัวให้พร้อมโดย ถ่ายเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน หรือ Statement มาให้เรียบร้อยและควรจะถ่ายสำเนามาในจำนวนที่มากพอสำหรับการใช้บริการ กับสถาบันการเงินต่าง ๆ

เพราะหากมาถ่ายเอกสารภายในงานอาจจะไม่ได้รับความสะดวก เกิดความล่าช้า และบางครั้งเกิดความสูญหายของเอกสาร เนื่องจากมีผู้เข้ามาทำบริการทางการเงินภายในงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ควรเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบริการที่ต้องการใช้บริการกับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแต่ละสถาบันการเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง


เอกสารสำหรับทำธุรกรรมอื่น ๆ

  เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ | เอกสารสำหรับประกันรถยนต์ 

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น | เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน


 

 

อ่านต่อ