ผลการประกวดบูธสวยงามในงาน Money Expo 2019 ตอบโจทย์แนวคิด Digital Orchestra


การประกวดบูธสวยงามในปีนี้ ผู้จัดงานกำหนดให้ออกแบบภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงาน Money Expo คือ “Digital Orchestraโดยในปี 2019 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 5G เต็มตัว ซึ่งเทคโนโลยี 5G นี้มีอานุภาพมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกประสบการณ์ของโลกการเงิน ด้วยคุณสมบัติเด่นทั้งความเร็วที่เพิ่มขึ้นถึงระดับ Gbps อัตราการตอบสนองต่อการสั่งการที่รวดเร็วระดับเสี้ยววินาที และการรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT จำนวนมหาศาล

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในยุค 5G เปรียบเสมือน “เครื่องดนตรีของวงออร์เคสตรา” ที่บรรเลงประสานเสียงกันออกมาเป็นเสียงเพลงอันไพเราะ เทคโนโลยีใหม่อันหลากหลายที่เกิดขึ้นในยุค 5G ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการประสานเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดท่วงทำนองของ “บทเพลงแห่งอนาคต” จาก วงดุริยางค์ดิจิทัล 5G และสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ประเทศ สังคม ลงลึกไปถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกมุม

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ 1.แนวคิดรวบยอดและความคิดสร้างสรรค์ (Concept & Creativity) 2.การออกแบบและศิลปกรรม ( Art & Design) 3.ประโยชน์ใช้สอย (Function) และ 4.การนำเสนอ (Presentation) สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน

หลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 พิจารณาบูธต่างๆ อย่างละเอียด โดยใช้เวลาหารือกันตลอดช่วงบ่ายจนถึงค่ำ คะแนนของแต่ละบูธที่เข้าประกวดใกล้เคียงกันมาก การตัดสินใจเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะทุกบูธมีความพยายามอย่างมากที่จะตอบโจทย์แนวคิด Digital Orchestra โดยเฉพาะบูธขนาดใหญ่พิเศษ 850-1,000 ตร.ม. นั้น ถือว่ามีคุณภาพงานสูงมาก ทั้งความสมบูรณ์ในการออกแบบ ความเชื่อมโยงของบูธในแต่ละด้าน ความประณีตในการก่อสร้าง ทำให้คณะกรรมการรู้สึกได้ถึงความตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และสามารถตอบโจทย์ตามแนวคิดของงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2019 ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด

ความอลังการของบูธขนาดใหญ่ ล้วนทำให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น รวมทั้งสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้าถึงในพื้นที่ทำกิจกรรมทางการค้าได้ง่ายดายกว่าปีก่อนๆ การนำสื่อดิจิทัลล้ำสมัย เช่น จอ LED โปร่งใสมาใช้ร่วมกับออกแบบโครงสร้างและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า และตอบโจทย์ความทันสมัยของธุรกรรมการเงินในโลกปัจจุบัน

ส่วนบูธขนาดเล็กนั้น โดยรวมแล้ว มีความสามารถในการออกแบบได้ดี แต่หากเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และโจทย์ที่ได้รับ ก็จะทำให้เกิดความลงตัวและความน่าสนใจในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่คณะกรรมการพูดถึงเป็นพิเศษในการตัดสินบูธสวยงามในงาน Money Expo 2019 คือ ทุกบูธให้ความสำคัญกับการวางแผนการออกแบบและโครงสร้างเป็นอย่างมาก มาตรฐานทุกด้านสูงขึ้นจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ด้วยระยะเวลาก่อสร้างเพียงแค่ 3 วัน แต่ทำผลงานออกมาได้อลังการขนาดนี้ ถือว่าน่าประทับใจอย่างมาก และยังมีหลายบูธที่ออกแบบสะท้อนกับแนวคิด Digital Orchestra ได้อย่างลึกล้ำ เช่น การนำรูปทรงของเครื่องดนตรี ความเคลื่อนไหวของตัวโน้ต รวมถึงสัญลักษณ์ทางดนตรีมาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงกัน ราวกับวงออร์เคสตราจริงๆ

นอกจากนี้ การนำจอ LED ขนาดใหญ่ และยังสามารถเคลื่อนไหวไปมาสอดคล้องกับกิจกรรมบนเวที ยิ่งสร้างความตระการตา ดึงดูดทุกคนที่ได้พบเห็น คู่สีในการออกแบบก็เป็นการเลือกสรรใช้ได้อย่างลงตัว รู้สึกถึงความสบาย ไม่อึดอัด การเก็บงานส่วนใหญ่ทำได้อย่างประณีต คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน รู้สึกได้ถึงความตั้งใจในการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อประกอบกับบริการทางการเงินแบบดิจิทัล ยิ่งส่งให้รู้สึกถึงความพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

“Digital Orchestraเป็นแนวคิดที่สะท้อนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายในยุค 5G มาหล่อหลอมรวมกัน เกิดเป็นคลื่นเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของทุกคนบนโลก หากเปรียบกับงาน Money Expo 2019 แล้ว นี่คือยุคใหม่ของโลกการเงิน ที่ทุกสถาบันการเงินพร้อมจะเข้าใจและช่วยลูกค้า ส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด ราวกับว่าเรื่องการเงินอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา

บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษ 850-1,000 ตร.ม. จำนวน 7 รางวัล

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2.บมจ.อิออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.ธนาคารออมสิน

5.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

6.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

7.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

         บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่ 300-500 ตร.ม. จำนวน 4 รางวัล

1.ธนาคารซิตี้แบงก์

2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3.บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

4.บริษัท เอไอเอ จำกัด

         บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดกลาง 200-220 ตร.ม. จำนวน 3 รางวัล

1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารออมสิน (โซน Startup Business Matching)

         บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดเล็ก 100-120 ตร.ม. จำนวน 1 รางวัล

  1. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ