ธุรกรรมนำโชคจัดหนักเเจกใหญ่ ในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19


วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมธุรกรรมนำโชค

 1. เมื่อทำธุรกรรมภายในงานเรียบร้อยแล้วให้เก็บหลักฐานไว้สำหรับกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ได้รับรางวัล จะต้องนำหลักฐานมายืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล หากไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียนไว้ ถือเป็นโฆฆะ
 2. ดาวน์โหลด Application Money Expo Plus ติดตั้งในโทรศัพท์ คลิกหน้าแรกของ App เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน : ชื่อ/ สกุล/ เบอร์โทร/ E-mail/ ที่อยู่ / ทำธุรกรรมอะไรในงาน / ยอดธุรกรรม / ธนาคารที่ทำธุรกรรม
 4. คลิกคำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล สูงสุด 30 สิทธิ์
 5. คลิกส่งเพื่อลุ้นรับรางวัล
 6. การประกาศผลรางวัล : จะประกาศผ่านทาง Application Money Expo Plus / เวทีกิจกรรมกลาง ทุกวันของการจัดงาน เวลา 20.10 น.

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 10,00 บาทขึ้นไปต่อ 1 ธุรกรรมจากบูธที่ใช้บริการ จะได้สิทธิ์ชิงรางวัล 1 สิทธิ์ (กำหนดสิทธิ์ไม่เกิน 30 สิทธิ์ ต่อ 1 ธุรกรรม)
 2. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
 3. ปิดการยื่นรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลในเวลา 20.00 น.
 4. ระบบจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีเวลา 20.10 น. ผ่านทาง Application Money Expo Plus และเวทีกิจกรรมกลาง
 5. สิทธิ์ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนได้
 6. หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ตรงกับข้อมูลที่กรอกไว้ให้ถือเป็นโมฆะ

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการชิงรางวัล เฉพาะลูกค้าที่ทำธุรกรรมภายในงานเท่านั้น ผู้ร่วมแสดงงาน พนักงานบริษัท และเจ้าหน้าที่ของบูธต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานมหกรรมการเงิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้

อ่านต่อ