โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารกรุงไทย งานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19


ธนาคารกรุงไทย มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร อาทิ สินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต ประกันชีวิต Krungthai Connext, Travel Card และอื่นๆ พบกันได้ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 วันที่  16 – 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. (วันที่ 16 พ.ค. 62 เปิดให้เข้าชมเวลา 12.00 น.) ชาเลนเจอร์ 2 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สินเชื่อ  |  บัตรเครดิต  |   ประกัน

เงินฝาก  |  การลงทุน  


สินเชื่อ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับซื้อบ้านใหม่, บ้านมือ 2)

> ฟรี!! ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกันยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
> ฟรี!! ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
> สินเชื่อ Home For Cash (HFC) = MRR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

*  ทำประกัน คือ ทำ MRTA เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือทำ GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยเวลาทำประกัน 15 ปี
** ทำประกัน คือ ทำ MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

หมายเหตุ 

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระ 7,000 บาท/เดือน ปัจจุบัน MRR = 7.12% ต่อปี (ณ 5 ต.ค. 60)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Refinance)
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ !!

ฟรี! ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการตรวจงวดงาน

สินเชื่อ Home For Cash (HFC)

MRR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
พิเศษ! อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงในปีแรก 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามตาราง
กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงิน MRTA/GLTSP ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) ทำ MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
(2) ทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
(3) ทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15ปี

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระ 7,000 บาท/เดือน ปัจจุบัน MRR = 7.12% ต่อปี (ณ 5 ต.ค. 60)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สินเชื่อบุคคล
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล

>  กรุงไทย Smart Money อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 14% ปีที่ 2-5 = 18% (อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
>  อเนกประสงค์ 5 plus อัตรดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR+5% (12.12%) ปีที่ 2-5 = MRR 7% (14.12%) (อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี
>  กรุงไทยธนวัฏ 5 plus อัตราดอกเบี้ย MRR+9% (16.12%) (อายุสัญญาปีต่อปี)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
 • สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

หมายเหตุ 

 • ปัจจุบัน MRR = 7.12% ต่อปี (ณ 5 ต.ค. 60)
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สินเชื่อ Krungthai sSME Boost UP
วงเงินเพื่อการอัพไซส์ เสริมแกร่ง ให้ทุก SME ขนาดเล็ก

>  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
>  วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท 
>  ระยะเวลากู้นานสูงสุด 10 ปี

 กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว พลิกธุรกิจโตไว ใช้กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

>   ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี
>   วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
>   ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน

สินเชื่อ SME เพื่อชำระภาษี
สินเชื่อเพื่อชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า SME ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร

>  กรณีบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5%* (MRR -2.12%)
>  กรณีนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%* (MRR -3.12%)
– วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสูงสุดไม่เกินยอดภาษีที่ต้องชำระต่อกรมสรรพากร
– หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
กรณี ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน ยกเว้นค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุด 2 ปี
– บุคคลธรรมดาให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 2 ล้านบาท / ราย
– นิติบุคคลให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 5 ล้านบาท / ราย

*เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (ณ มี.ค. 62 MRR = 7.12%)
**ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โดยการเข้า link ที่ https://bit.ly/2HNy8Ni

 • พิเศษ ลงทะเบียนสินเชื่อธุรกิจภายในงาน พร้อมตั้งวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป รับทันที Krungthai Boost Up Bag 1 ใบ

บัตรเครดิต

Travel Card
 • รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท (บัตรหลักใหม่) ที่บูธธนาคารกรุงไทยในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19 กรุงเทพฯ @ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 62-19 พ.ค. 62 และได้รับการอนุมัติบัตร ภายในวันที่ 3 มิ.ย. 62 โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 2 ครั้งขึ้นไป ภายใน 2 รอบบัญชีแรก นับตั้งแต่วันที่อนุมัติบัตรและมียอดใช้จ่ายรวมกันตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด

Krungthai Connext

>  ฟรี ค่าบริการ แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชี ฟรีตั้งแต่บาทแรก ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
>  บริการเช็คยอดคงเหลือบัญชี (บัญชีออมทรัพย์, บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีฝากประจำ, Krungthai Travel Card, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ)
>  บริการแจ้งสิทธิพิเศษ ไม่พลาดการรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นเฉพาะคุณ
>  บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้

Krungthai Travel VISA Prepaid Card

>  ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท สำหรับผู้สมัครใช้บัตรภายในงานเท่านั้น
>  คุ้มค่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงินที่ดีที่สุด
>  รองรับการแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงิน ได้แก่ USD, GBP, EUR, HKD, JPY, AUD, NZD, CAD และ CHF
>  ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการถือเงินระหว่างเดินทาง
>  สะดวก แลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card

>  คุ้มค่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุด รองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน CNY
 ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการถือเงินระหว่างเดินทาง
สะดวก แลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
>  ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก

ประกัน

ประกันชีวิต
โปรโมชั่นสำหรับงาน

กรุงไทย-แอกซ่า คาราวานตรวจสุขภาพ ในงาน “มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19” 16-19 พฤษภาคม 2562 ณ บูธธนาคารกรุงไทย สำหรับกรมธรรม์จากงานคาราวานตรวจสุขภาพ นำส่งและอนุมัติภายใน 16 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน 2562 รับของที่ระลึกตามเงื่อนไขพิเศษ! กรมธรรม์รายสามัญที่เปิดในงานไม่จำกัดจำนวนเบี้ย รับทันที กระเป๋ารักษ์โลกและร่มกรุงไทย-แอกซ่า ทันที 1 ชุด

เมื่อกรมธรรม์อนุมัติ รับของตามเงื่อนไข
 • เบี้ยประกันรับรวมรายปี* 20,000-99,999 บาท รับกระเป๋าเป้สะพายหลัง 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
 • เบี้ยประกันรับรวมรายปี* 100,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
 • เบี้ยประกันรับรวมรายปี* 1,000,000 บาทขึ้นไป รับ ตุ๊กตาหมี กรุงไทย-แอกซ่า ขนาด 160 ซม. 1 ตัวต่อ 1 กรมธรรม์

หมายเหตุ

แคมเปญนี้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในงานคาราวานตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยฝ่ายขายต้องนำส่งใบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ แล้วคืนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดในงานเพื่อรับสิทธิ์ตามแคมเปญ

 • ของที่ระลึกจะจัดส่งให้ฝ่ายขายภายใน 19 กรกฎาคม 2562
 • สงวนสิทธิ์สำหรับกรมธรรม์รายสามัญเท่านั้น และยกเว้นแบบประกัน Single Premium
 • ลูกค้าปัจจุบัน คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์รายสามัญ ไม่รวมประกันกลุ่ม กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • กรณีของที่ระลึกหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประกันภัยการเดินทาง สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

>  เลือกได้ตามจำนวนวันเดินทาง เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท
>  
จ่ายได้ตามไลฟ์สไตล์ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท
>  คุ้มครองรอบด้านอย่างสบายใจ เลือกความคุ้มครองได้ทั้งรายเที่ยวและรายปี
>  อุ่นใจได้ตลอดทริป กับบริการ AXA Hotline 24 ชั่วโมง โทร 0 2206 5488
>  ยื่นวีซ่าอุ่นใจ สามารถใช้ประกับการยื่นขอวีซ่าได้ทุกสถานทูต โดยเฉพาะสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น*
>  เดินทางสบายใจ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินและเอกสารสำคัญในระหว่างการเดินทาง จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

*แผนอีโค่และซิลเวอร์ ไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

KTB Shop Smart Pearl Card
อัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน อัตราพิเศษ
ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท) ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท)
100                                         599 ยกเว้น                                   499

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

>  ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
>  
จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
>  คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที สูงสุดปีละ 10,000 บาท
>  คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
>  คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 30,000 บาท

รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

KTB Shop Smart Palladium
จุดเด่นผลิตภัณฑ์

>  คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
>  ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 20,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
>  คุ้มครองเมื่อถูกโจรกรรมเงิน ที่ถอนจากตู้ ATM ภายใน 30 นาที
>  คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรสูงสุด 35,000 บาท (ปีละ 2 ชิ้น)
>  มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside assistance ยกรถ ลากรถ น้ำมันหมด แบตเตอรี่หมด และยางแบน

รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ปรโมชั่นพิเศษ
 • เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภทภายในงาน (ยกเว้น พรบ.) หรือเปิดบริการบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรเดิมเป็น KTB Shop Smart Pearl Card หรือ KTB Shop Smart Palladium Card รับทันที กระบอกน้ำเก็บความเย็น 1 ใบ
อัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน อัตราพิเศษ
ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท) ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท)
100                                         1,599 ยกเว้น                                   1,499

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra
จุดเด่นผลิตภัณฑ์

>  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
>  คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
>  ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
>  ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
>  ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป

รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรโมชั่นพิเศษ
 • เปิดบัตรใหม่ KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra รับกระเป๋า Save Our Earth 1 ใบ
 • ซื้อประกันภัยในงานตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับทันที Saving The Planet Bag 1 ใบ
อัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน อัตราพิเศษ
ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท) ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท)
100                                         999 ยกเว้น                                   899

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

เงินฝาก 

Krungthai NEXT Savings
 • เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • สะดวก ไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝาก
 • ปลอดภัย หมดกังวลสมุดคู่ฝากหายหรือการปลอมแปลงสมุดคู่ฝาก

*เงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

การลงทุน

กองทุนรวมกรุงไทย
โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในงานเท่านั้น
 • ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป รับทันที กระเป๋าเป้อเนกประสงค์
 • ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป รับทันที กระเป๋าเดินทางแบบพกพา
 • ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับทันที กระบอกน้ำร้อน-เย็นแบบพกพา

หมายเหตุ 

 •  โปรโมชั่นดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับกอง KTSS / KTSV / KTPLUS / KTSTPLUS / RMF / LTF / KTFIX 1Y3Y / Term Fund
 •  1 ท่านรับได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและคู่มือภาษีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02-686-6100 กด 9 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800 295 592 www.ktam.co.th

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 • เปิดบัญชีง่าย เร็ว อนุมัติไวภายใน 30 นาที
 • เมื่อเปิดบัญชีหุ้นผ่าน WEALTH ME app รับฟรี!! กระบอกน้ำพรีเมี่ยม มูลค่า 500 บาท*

หมายเหตุ 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับระบบ Android เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป หรือ iPhone เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเวอร์ชั่นได้ที่ เมนูตั้งค่า >> เกี่ยวกับโทรศัพท์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

อ่านต่อ