โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารกรุงไทย ในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19


ธนาคารกรุงไทย มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร อาทิ สินเชื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต ประกันชีวิต Krungthai Connext, Travel Card และอื่นๆ พบกันได้ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 วันที่  16 – 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. (วันที่ 16 พ.ค. 62 เปิดให้เข้าชมเวลา 12.00 น.) ชาเลนเจอร์ 2 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

สินเชื่อ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับซื้อบ้านใหม่, บ้านมือ 2)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและ Home For Cash ครบรอบ 53 ปี ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% นาน 6 เดือน

 

ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

ฟรี!! ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน

ฟรี!! ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%

สินเชื่อ Home For Cash (HFC) = MRR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
ทำประกัน* คือ ทำ MRTA เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือทำ GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยเวลาทำประกัน 15 ปี
ทำประกัน** คือ ทำ MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

หมายเหตุ :
-*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระ 7,000 บาท/เดือน ปัจจุบัน MRR = 7.12% ต่อปี (ณ 5 ต.ค. 60)
-การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อที่อยู่อาศัย Refinance

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ฟรี! ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการตรวจงวดงาน

 

สินเชื่อ Home For Cash (HFC) : MRR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
พิเศษ! อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงในปีแรก 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยปกติตามตาราง
กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงิน MRTA/GLTSP ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) ทำ MRTA/GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
(2) ทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
(3) ทำ MRTA/GLTSP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15ปี
ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ลูกค้ายื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ :
-*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระ 7,000 บาท/เดือน ปัจจุบัน MRR = 7.12% ต่อปี (ณ 5 ต.ค. 60)
-การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบุคคล

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล
กรุงไทย Smart Money อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 14% ปีที่ 2-5 = 18% (อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
อเนกประสงค์ 5 plus อัตรดอกเบี้ยปีที่ 1 = MRR+5% (12.12%) ปีที่ 2-5 = MRR 7% (14.12%) (อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
กรุงไทยธนวัฏ 5 plus อัตราดอกเบี้ย MRR+9% (16.12%) (อายุสัญญาปีต่อปี)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 (Money Expo 2019) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

หมายเหตุ :
-ปัจจุบัน MRR = 7.12% ต่อปี (ณ 5 ต.ค. 60)
-การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อ Krungthai sSME Boost UP วงเงินเพื่อการอัพไซส์ เสริมแกร่ง ให้ทุก SME ขนาดเล็ก

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้นานสูงสุด 10 ปี

กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว พลิกธุรกิจโตไว ใช้กรุงไทย SMEs บัญชีเดียว

 • ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี*
 • วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
 • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน

สินเชื่อ SME เพื่อชำระภาษี สินเชื่อเพื่อชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า SME
ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร
กรณีบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5%* (MRR -2.12%)
กรณีนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%* (MRR -3.12%)
วงเงินสินเชื่อ : วงเงินสูงสุดไม่เกินยอดภาษีที่ต้องชำระต่อกรมสรรพากร
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

กรณี ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน ยกเว้นค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุด 2 ปี**

 • บุคคลธรรมดาให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 2 ล้านบาท / ราย
 • นิติบุคคลให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 5 ล้านบาท / ราย

*เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (ณ มี.ค. 62 MRR = 7.12%)
**ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โดยการเข้า link ที่ https://bit.ly/2HNy8Ni

พิเศษ ลงทะเบียนสินเชื่อธุรกิจภายในงาน พร้อมตั้งวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป รับทันที Krungthai Boost Up Bag 1 ใบ

บัตรเครดิต

รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท เมื่อสมัครบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท (บัตรหลักใหม่) ที่บูธธนาคารกรุงไทยในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19 กรุงเทพฯ @ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 62-19 พ.ค. 62 และได้รับการอนุมัติบัตร ภายในวันที่ 3 มิ.ย. 62 โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 2 ครั้งขึ้นไป ภายใน 2 รอบบัญชีแรก นับตั้งแต่วันที่อนุมัติบัตรและมียอดใช้จ่ายรวมกันตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด

ประกัน

ประกันชีวิต

โปรโมชั่นสำหรับงาน กรุงไทย-แอกซ่า คาราวานตรวจสุขภาพ ในงาน “มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19” 16-19 พฤษภาคม 2562 ณ บูธธนาคารกรุงไทย สำหรับกรมธรรม์จากงานคาราวานตรวจสุขภาพ นำส่งและอนุมัติภายใน 16 พฤษภาคม ถึง 19 มิถุนายน 2562 รับของที่ระลึกตามเงื่อนไข

พิเศษ! กรมธรรม์รายสามัญที่เปิดในงานไม่จำกัดจำนวนเบี้ย รับทันที กระเป๋ารักษ์โลกและร่มกรุงไทย-แอกซ่า ทันที 1 ชุด

เมื่อกรมธรรม์อนุมัติ รับของตามเงื่อนไข

 • เบี้ยประกันรับรวมรายปี* 20,000-99,999 บาท รับกระเป๋าเป้สะพายหลัง 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
 • เบี้ยประกันรับรวมรายปี* 100,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว 1 ใบต่อ 1 กรมธรรม์
 • เบี้ยประกันรับรวมรายปี* 1,000,000 บาทขึ้นไป รับ ตุ๊กตาหมี กรุงไทย-แอกซ่า ขนาด 160 ซม. 1 ตัวต่อ 1 กรมธรรม์

หมายเหตุ :

 1. แคมเปญนี้เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนในงานคาราวานตรวจสุขภาพเท่านั้น โดยฝ่ายขายต้องนำส่งใบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ แล้วคืนให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดในงานเพื่อรับสิทธิ์ตามแคมเปญ
 2. ของที่ระลึกจะจัดส่งให้ฝ่ายขายภายใน 19 กรกฎาคม 2562
 3. *สงวนสิทธิ์สำหรับกรมธรรม์รายสามัญเท่านั้น และยกเว้นแบบประกัน Single Premium
 4. ลูกค้าปัจจุบัน คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์รายสามัญ ไม่รวมประกันกลุ่ม กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 5. กรณีของที่ระลึกหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ประกันภัย

ประกันภัยการเดินทาง สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

 • เลือกได้ตามจำนวนวันเดินทาง เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท
 • จ่ายได้ตามไลฟ์สไตล์ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท
 • คุ้มครองรอบด้านอย่างสบายใจ เลือกความคุ้มครองได้ทั้งรายเที่ยวและรายปี
 • อุ่นใจได้ตลอดทริป กับบริการ AXA Hotline 24 ชั่วโมง โทร 0 2206 5488
 • ยื่นวีซ่าอุ่นใจ สามารถใช้ประกับการยื่นขอวีซ่าได้ทุกสถานทูต โดยเฉพาะสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น*
 • เดินทางสบายใจ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินและเอกสารสำคัญในระหว่างการเดินทาง จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

*แผนอีโค่และซิลเวอร์ ไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

KTB Shop Smart Pearl Card

อัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน อัตราพิเศษ
ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท) ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท)
100                                         599 ยกเว้น                                   499

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ
 • จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที สูงสุดปีละ 10,000 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 30,000 บาท

รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

KTB Shop Smart Palladium

อัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน อัตราพิเศษ
ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท) ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท)
100                                         1,599 ยกเว้น                                   1,499

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 20,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 • คุ้มครองเมื่อถูกโจรกรรมเงิน ที่ถอนจากตู้ ATM ภายใน 30 นาที
 • คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรสูงสุด 35,000 บาท (ปีละ 2 ชิ้น)
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside assistance ยกรถ ลากรถ น้ำมันหมด แบตเตอรี่หมด และยางแบน

รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรโมชั่นพิเศษ
เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภทภายในงาน (ยกเว้น พรบ.) หรือเปิดบริการบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรเดิมเป็น KTB Shop Smart Pearl Card หรือ KTB Shop Smart Palladium Card รับทันที กระบอกน้ำเก็บความเย็น 1 ใบ

KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra

อัตราค่าธรรมเนียมมาตรฐาน อัตราพิเศษ
ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท) ทำบัตร (บาท)                    รายปี (บาท)
100                                         999 ยกเว้น                                   899

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ลดค่าธรรมเนียมรายปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในโรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท เมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป

รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรโมชั่นพิเศษ

 • เปิดบัตรใหม่ KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra รับกระเป๋า Save Our Earth 1 ใบ
 • ซื้อประกันภัยในงานตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับทันที Saving The Planet Bag 1 ใบ

การออม

Krungthai NEXT Savings

เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • สะดวก ไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝาก
 • ปลอดภัย หมดกังวลสมุดคู่ฝากหายหรือการปลอมแปลงสมุดคู่ฝาก

*เงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

การลงทุน

กองทุนรวม

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในงานเท่านั้น

 • ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป รับทันที กระเป๋าเป้อเนกประสงค์
 • ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป รับทันที กระเป๋าเดินทางแบบพกพา
 • ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับทันที กระบอกน้ำร้อน-เย็นแบบพกพา

หมายเหตุ :
-โปรโมชั่นดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับกอง KTSS / KTSV / KTPLUS / KTSTPLUS / RMF / LTF / KTFIX 1Y3Y / Term Fund
-1 ท่านรับได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ก่อนการลงทุน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและคู่มือภาศีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02-686-6100 กด 9 ต่างจังวหัดโทรฟรี 1800 295 592 www.ktam.co.th

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เปิดบัญชีง่าย เร็ว อนุมัติไวภายใน 30 นาที
เมื่อเปิดบัญชีหุ้นผ่าน WEALTH ME app รับฟรี!! กระบอกน้ำพรีเมี่ยม มูลค่า 500 บาท*

หมายเหตุ *
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สำหรับระบบ Android เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป หรือ iPhone เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป
*ตรวจสอบเวอร์ชั่นได้ที่ เมนูตั้งค่า >> เกี่ยวกับโทรศัพท์
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริหารเงิน/กระแสเงินสด

Krungthai Connext

 • ฟรี ค่าบริการ แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชี ฟรีตั้งแต่บาทแรก ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
 • บริการเช็คยอดคงเหลือบัญชี (บัญชีออมทรัพย์, บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีฝากประจำ, Krungthai Travel Card, สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ)
 • บริการแจ้งสิทธิพิเศษ ไม่พลาดการรับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นเฉพาะคุณ
 • บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้

Travel Card

Krungthai Travel VISA Prepaid Card
ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท 
สำหรับผู้สมัครใช้บัตรภายในงานเท่านั้น

 • คุ้มค่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงินที่ดีที่สุด
 • รองรับการแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงิน ได้แก่ USD, GBP, EUR, HKD, JPY, AUD, NZD, CAD และ CHF
 • ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการถือเงินระหว่างเดินทาง
 • สะดวก แลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card

 • คุ้มค่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุด รองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน CNY
 • ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการถือเงินระหว่างเดินทาง
 • สะดวก แลกเงินและจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก
อ่านต่อ

What's Your Reaction?

Rich Rich
0
Rich
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Funny Funny
0
Funny
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Love Love
0
Love
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Dislike Dislike
0
Dislike
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

Poor Poor
0
Poor
X

Log in

When you log in You have agreed to comply with the User Agreement.

มหกรรมการเงินครั้งที่ 19 วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี