รวมโปรโมชั่น “บัตรเครดิต” ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ (Money expo Chiangmai 2018) ได้มีโปรโมชั่นด้านบัตรเครดิตมากมาย จากหลายสถาบันการเงิน บทความนี้จึงได้รวมโปรโมชั่น ” บัตรเครดิต” เอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจแก่ผู้ที่สนใจจะทำบัตรเครดิต

 ธนาคารกสิกรไทย

K-Credit Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย)

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ปีแรก ปีถัดไปยกเว้น เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 12 ครั้งต่อปี(เฉพาะบัตรเครดิตเดอะแพชชั่น ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี 4,000 บาท ยกเว้น เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 200,000 บาทต่อปีขึ้นไป


 ธนาคารไทยพาณิชย์

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ อนุมัติ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อทำรายการดีจังโอนเข้าบัญชี หรือ ดีจังแบ่งชำระ ระหว่าง1 ต.ค – 31 ธ.ค 2561 ผ่านช่องทาง SCB Easy Application

   • หลังอนุมัติ ทำรายการ ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี เฉพาะช่องผ่าน SCB Easy Application เท่านั้น ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน กรณีที่ลูกค้าใช้บริการในช่องทาง Call Center จะได้รับดอกเบี้ย 0.84% ต่อเดือนตามปกติ
   • หลังอนุมัติ ทำรายการ ดีจัง แบ่งชำระ เฉพาะช่องผ่าน SCB Easy Application เท่านั้น ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
    กรณีที่ลูกค้าใช้บริการในช่องทาง Call Center จะได้รับดอกเบี้ย 0.84% ต่อเดือนตามปกติ

สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท และอนุมัติ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขทั่วไป

   •  สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทและได้รับอนุมัติบัตร ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561
   • สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและทำรายการ ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี บริการที่เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตเป็นเงินสด ผ่านช่องทาง SCB Easy Application* ระหว่างระยะเวลา1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 61 จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ต่อเดือน(แบบคงที่) ทุกงวดการแบ่งชำระที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ยกเว้นกรณีทำรายการผ่านช่องทาง Call Center จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.84% ต่อเดือน (แบบคงที่)
   • หรือ สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและทำรายการ ดีจังแบ่งชำระรายเดือน บริการที่แบ่งยอดใช้จ่าย เป็นยอดชำระรายเดือนผ่านช่องทาง SCB Easy Application ** ระหว่างระยะเวลา 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 61 จะได้รับดอกเบี้ย พิเศษ 0.69% ต่อเดือน(แบบคงที่) ทุกงวดการแบ่งชำระที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ กรณีทำรายการผ่านช่องทาง Call Center จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.84% ต่อเดือน (แบบคงที่)
   • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ของรางวัล กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
   • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร. 02-777-7777
   • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม จากสื่ออื่นๆของธนาคาร หรือที่ www.scb.co.th/creditcard/

 ธนาคารทีเอ็มบี

บัตรเครดิต TMB So Fast / Royal Top Brass

เฉพาะบัตรหลักรายใหม่ รับคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับกระเป๋า BSC Traveller Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,250
(วันอนุมัติบัตรเครดิต So Fast ตั้งแต่ วันที่ 3 ต.ค. 61 – 3 ก.พ. 62)

เงื่อนไขการร่วมรายการ :

   • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB So Fast หรือบัตรเครดิต Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลักรายใหม่ ที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 และไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB บัตรหลักมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
   • มื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
   • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคาร จะทำการโอนคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน เข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
   • สามารถนำคะแนนสะสม 1,000 คะแนน มาแลกรับเป็นกระเป๋า BSC Traveller Bag • โดยโทรเข้ามาทำรายการที่ TMB Contact Center 1588 หรือเลือกแลกของรางวัลอื่นๆได้ตามใจคุณที่ tmbbank.com/rewards เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้เท่านั้น)
   • ของสมนาคุณ กระเป๋า BSC Traveller Bag สามารถแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ก.ค. 62 หรือจนกว่าของของสมนาคุณจะหมด ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
   • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
   • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB Call Center โทร 1558

บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์ (TMB So Chill)

เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ สมัครบัตรเครดิตTMB So Chill และใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท พร้อมเปิดใช้ TMB TOUCH ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ รับ TMB WOW พิเศษ 500 คะแนน (วันอนุมัติบัตรเครดิต So Fast ตั้งแต่ วันที่ 3 ต.ค. 61 – 3 ก.พ. 62)

เงื่อนไขการร่วมรายการ :

   • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตร TMB So Chill เฉพาะบัตรหลักรายใหม่เท่านั้น ที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 เท่านั้น
    และไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB บัตรหลักมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
   • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท พร้อมเปิดใช้ TMB Touch Mobile Application ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการรับ TMB WOW พิเศษ 500 คะแนน ได้จาก TMB Touch Mobile Application ระบุคำอธิบายภาษาไทยคือ โปรโมชั่นสมัครบัตรTMB So Chill และภาษาอังกฤษคือ NEW SO CHILL CARD ACQ PROMO
   • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ สำหรับการรับ TMB WOW 500 คะแนน
   • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
   • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคาร จะทำการโอน TMB WOW 500 คะแนน เข้าบัญชี TMB Touch Mobile Application ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สามารถนำคะแนนสะสม 500 คะแนน มาแลกรับของรางวัลพิเศษมากมายตามใจคุณ ผ่าน TMB Touch Mobile Application
   • TMB WOW เพื่อแลกของรางวัล หรือส่ง TMB WOW ให้เพื่อนนั้น ลูกค้าสามารถทำผ่านช่องทาง TMB Touch Mobile Application เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการแลกของรางวัลหรือโอน TMB WOW ให้เพื่อนเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการเพื่อขอคืน TMB WOW หรือเปลี่ยนแปลงชื่อเพื่อน หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ทุกกรณี
   • ธนาคารจะพิจารณาและกำหนด TMB WOW ID ให้ลูกค้า โดยลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
   • TMB WOW จะมีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ TMB WOW โดย TMB WOW ดังกล่าวจะหมดอายุ ณ สิ้นไตรมาสนั้นๆ ในปีที่ 4 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า TMB WOW หมดอายุและจะไม่สามารถนำมาใช้สิทธิ์เพื่อแลกรับของรางวัลได้อีกต่อไป
   • TMB WOW ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
   • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสม TMB WOW การแลกของรางวัล และ/หรือ รายการสินค้าต่างๆ และ/หรือจำนวน TMB WOW ที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการ ตลอดจนการยกเลิกรายการ TMB WOW โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
   • ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
   • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB Call Center โทร 1558 หรือ www.tmbbank.com/tmbwow

ธนาคารซิตี้แบงก์

สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตร สิทธิประโยชน์
ซิตี้ เพรสทีจบัตรเครดิต
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ และรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 คะแนน สำหรับยอดการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี ตามยอดใช้จ่ายตลอดทั้งปี สูงสุด 5%
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ ณ สนามบินกว่า 900 แห่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผ่านบัตร Priority Pass™
 • ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัวซิตี้เพรสทีจ
 • บริการลีมูซีน รับ-ส่ง และบริการ Fast Track (2 ครั้ง/ปี) ณ สนามบินที่ร่วมรายการในเอเชีย แปซิฟิก
บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์
 • รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด x4 เมื่อใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก
 • รับคะแนนซิตี้ รีวอร์ด x2 ทุกการใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ
 • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
 • บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ พารากอน เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพระราม3 และเซ็นทรัล เวสต์เกต
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในราคา 69 บาท/ ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ทั่วประเทศ
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง 2 ครั้ง/ ปีปฏิทิน
บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 5 เท่า เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ สูงสุด 20,000บาท/รอบบัญชี
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสูงสุด 7 เท่าในเดือนเกิดของคุณ เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดข้างต้น สูงสุด 20,000บาท/รอบบัญชี
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ในหมวดข้างต้น และการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • รับคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯในหมวดข้างต้นครบ 150,000 บาทต่อ 1 ไตรมาส
บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
 • รับเครดิตเงินคืน 11 %เมื่อใช้จ่ายที่ BTS และ MRT และ รับเครดิตเงินคืน 5 % ที่ Grab ร้านบูทส์ และ ร้านวัตสัน จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500บาท/เดือน รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • • รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ จำกัดเครดิตเงินคืน 2,000บาท/รอบบัญชี
 • • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเซลล์ครบทุก 800 บาท
บัตรเครดิตซิตี้ซิมพลิซิตี้
 • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
 • รับเครดิตเงินคืนค่าธรรมเนียมการชำระยอดบัตรฯ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจ่ายล่าช่า ฟรีค่าธรรมเนียมการออกบัตรฯ ใหม่ และค่าธรรมเนียมการกดเงินสดเพียง 1% (จากปกติ3%)
 • สิทธิพิเศษในวันเกิด
 • รับสิทธิ์เลือกของกำนัลฟรีทุกเดือน (อาทิ ชุดเบอร์เกอร์ไก่+เป๊ปซี่ที่เชสเตอร์กริลล์, บัตรกำนัลเทสโก โลตัส มูลค่า 50 บาท หรือสิทธิพิเศษที่ร้านอาหารชั้นนำต่างๆ) เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 แถม 1 ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟทุกสาขา
บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด
 • รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด ทุกการใช้จ่ายที่แม็คโคร ทุกแผนก
 • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ ครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป
 • รับส่วนลด 40 บาท ต่อที่นั่ง เมื่อซื้อบัตรภาพยนตร์ในเครือ SF (จำกัด 2 ที่นั่ง/ บัตร/ วัน สำหรับ 1,000 ที่นั่งแรก/ เดือน)
บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ฟรีเฟอร์
 • รับสิทธิ์ในการเลื่อนสถานภาพสู่สมาชิกบัตรทองรอยัล ออร์คิด พลัส ได้เร็วกว่าใคร
 • ที่สุดแห่งการ สะสมไมล์ ทุก 15 บาท รับ 1 ไมล์สำหรับการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว ร้านอาหาร และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • ทุก 20 บาท รับ 1 ไมล์ สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ให้คุณเดินทางท่องเที่ยวได้เร็วขึ้น
 • ฟรี ลีมูซีนไปสนามบิน 2 ครั้งต่อปี
 • บริการห้องพักรับรอง พิเศษ Royal Silk Lounge ณ. สนามบินสุวรรณภูมิไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อเดินทางกับกการบินไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • รับคะแนนสะสมโบนัส 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 1 ปีสมาชิก และต่อสมาชิกในปีถัดไป
บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
 • ทุก 20 บาท รับทันที 1 ไมล์ ให้คุณเดินทางท่องเที่ยวได้เร็วขึ้น
 • บริการห้องพักรับรอง พิเศษ Royal Silk Lounge ณ. สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปี เมื่อเดินทางกับกการบินไทยเที่ยวบินระหว่างประเทศ
ซิตี้ เรดดี้เครดิต วงเงินสดพร้อมใช้
 • บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด
 • กดเงินสดได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • สั่งเงินก้อนได้ทุกเมื่อ รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีภายใน 1 วัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ผ่อนชำระ กับ Citibank PayLite รับดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 20 เดือน กับร้านค้าที่ร่วมรายก

บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

อภิสิทธิ์ระดับพรีเมียร์ เหนือระดับแห่งการช้อป

สมัครเลยวันนี้ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 8,000 คะแนนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 8,000 บาทภายใน 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติและให้อีเมลกับทางธนาคารฯ โดยสามารถแลกขอกกำนันผ่าน www.citibank.co.th/thankyou วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

   • ใช้ 4,000 คะแนนซิตี้ รีวอร์ดแลกกระเป๋า Silver Supreme Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 9,000 บาท (รหัสสินค้า 38884)
   • ใช้ 8,000 คะแนนซิตี้ รีวอร์ด แลกบัตรกำนัลห้างฯ สูงสุด 1,000 บาท

รับกระเป๋าเดินทาง Utimate Trolley Bag ขนาด 20 นิ้วมูลค่า 5,490 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 5,000 บาทภายใน 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติและให้อีเมลกับทางธนาคารฯ เท่านั้น วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ใช้ 500 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า Utimate Trolley Bag ผ่าน www.citibank.co.th/thankyou โดยใช้รหัสสินค้า 38679 ในการค้นหา

บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม รับกระเป๋าเดินทาง Utimate Trolley Bag เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 50,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 20,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติ วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ รับไมล์สะสม 15,000 ไมล์เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 30,000 บาทภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรและรับเพิ่มสูงสุด 10,000 ไมล์ เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยสู่เส้นทางบินระหว่างทวีป วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ พร้อมรับ 3,000 ไมล์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 20,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันหลังบัตรฯ อนุมัติ วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 5 500 คะแนน เพื่อใช้แลกบัตรกำนัลแม็คโครมูลค่า 500 บาทเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5 000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันหลังจากได้รับอนุมัติและให้อีเมลไว้กับทางธนาคาร

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเดียวจบครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด ด้วยวงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 1 ล้านบาท

   • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
   • กดเงินสดได้ทุกที่ฟรีค่าธรรมเนียม จากตู้เอทีเอ็มทุกธนาคารทั่วประเทศ พร้อมเลือกชำระขั้นต่ำเพียง 4% ของยอดคงต้างฯ หรือ 200 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่า
   • โอนยอดเงินจ่ายตามใจ โทรสั่งโอนเงินเข้าธนาคารไหนก็ได้ภายใน 1 วันทำการพร้อมเลือกชำระขั้นต่ำเพียง 4% ของยอดคงต้างฯ หรือ 200 บาท แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่า
   • เงินก้อนผ่อนสบาย บริการเงินสดโทรสั่งได้ (สั่งทางโทรศัพท์) หรือเงินสดสั่งออนไลน์ (สั่งทางออนไลน์) สามารถเลือกโอนเงินเข้าธนาคารไหนก็ได้ภายใน 1 วันทำการและสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 48 เดือน
   • ผ่อนชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi payLite เมื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศด้วยดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 24 เดือน หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 48 เดือน
อัตราดอกเบี้ยสบาย ๆ สำหรับการกดเงินสด
อัตราดอกเบี้ย/ปี 24% 26% 28%
รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป 20,000-29,000 บาท ต่ำกว่า 20,000 บาท

ดีลดี ๆ ซิตี้จัดให้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

แบ่งจ่ายสบาย ๆ กับ Citi payLite

0% นานสูงสุด 10 เดือนพร้อมรับบัตร Starbucks สูงสุด 25,000

ยอด PayLite/เซลล์สลิป (บาท) รับบัตรสตาร์บัค (มูลค่า)
20,000-34,999 300 บาท
35,000-54,999 500 บาท
55,000-74,999 1,200 บาท
75,000-99,999 1,800 บาท
100,000-149,999 3,000 บาท
150,000 ขึ้นไป 5,000 บาท

ลงทะเบียน พิมพ์ SBPL เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 61

   • รายการแบ่งจ่าย 0% 4 เดือน งดร่วมรายการรับบัตร Starbucks
   • จำกัดการรับบัตร Starbucks สูงสุด 25,000 บาท/สมาชิกบัตรตลอดรายการ (บัตรหลักบัตรเสริมนับเป็นสมาชิกบัตรเดียวกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

0% ทุุกชิ้นทั้งสโตร์นาน 6 เดือนเมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัน IKEA มูลค่าสูงสุด 15,000 บาทเมื่อชำระแบ่งจ่ายรายเดือนครบตามเงื่อนไข

ลงทะเบียน พิมพ์ IKEA เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 61

จำกัดการรับบัตร IKEA สูงสุด 15,000 บาท/สมาชิกบัตรตลอดรายการ (บัตรหลักบัตรเสริมนับเป็นสมาชิกบัตรเดียวกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ยิ่งเติมยิ่งคุ้มรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20.5%

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ลูกค้าซิตี้โกลด์และลูกค้าไพรออริตี้ ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%* เพียงจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิปจำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืน ณ ปั๊มเชลล์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ยกเว้นบัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส)

   • 3% สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และซิตี้ พรีเมียร์
   • 2% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด และซิตี้ รีวอร์ด ทอง
   • 1% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้แม็คโคร ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
   • 4% สำหรับลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 192 บาท/เดือน

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตรับเงินคืน

   • 5% สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 240 บาท/เดือน
   • 6% สำหรับลูกค้าพรีเฟอร์ จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 288 บาท/เดือน
   • 8% สำหรับลูกค้าอีลิท จำกัดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 384 บาท/เดือน

ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ GAS เว้นวรรค 1 ครั้งตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา ซิตี้ แม็คโคร สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ และลูกค้าซิตี้ ไะรออริตี้ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดเดือนที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน

ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5%** เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

   • 12.5% สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา และบัตรฯ ซิตี้ เพรสทีจ
   • 8% สำหรับบัตรประเภทอื่น (ยกเว้นบัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บัตรฯ ซิตี้ เอ็ม วีซ่า บัตรฯ ซิตี้ แคชแบ็ก บัตรฯ ซิตี้ซิมพลิซิตี้ และบัตรเสริมทุกประเภท)

เพียงเติมน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน กับ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

   • เติมน้ำมันเชลล์ผ่านบัตรเครดิตซิตี้
   • รับ SMS จากทางธนาคารฯ คลิก link เพื่อเริ่มทำรายการ
   • ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ทำรายการ” เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน

***เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด


ยูเมะพลัส

พบข้อเสนอทางการเงิน ที่บูธยูเมะพลัส สมัครง่ายรับทันที หมอนแตงโม 7,000-14,000 บาท หมอนหมาผ้าห่ม 3 in 1 เมื่อมีฐานเงินเดือน 15,ooo บาท ขึ้นไป เมื่อยื่นเอกสารการสมัครครบ ภายในงานเท่านั้น* อนุมัติปั๊บ รับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยพิเศษ** 0% นาน 30 วัน เมื่อมียอดเบิกถอนเงินทุกรายการ ภายใน 30 วัน หลังได้รับอนุมัติ หรือ กระเป๋าล้อลาก Todd 20 นิ้ว*** เมื่อมียอดกดเงินตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินต้นคงค้างอย่างน้อย 10,000 บาท ทุกวันตลอดระยะเวลา 30 ภายในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

หมายเหตุ : อนุมัติเงินไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ *อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 19.8% หรือไม่เกิน 28% ต่อปี *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด


อิออน ธนสินทรัพย์

ผ่อนทองดอกเบี้ยพิเศษ

ผ่อนทองดอกเบี้ยพิเศษ 0%* นาน 6 เดือน (บริษัท ราชาทองเยาวราช จำกัด)

*อิออนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของอิออน หรือ www.aeon.co.th

เพียงทำธุรกรรมทางการเงินภายในบูธอิออน รับของสมนาคุณมากมาย*

ลุ้นรับ*

   • สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 19,023 บาท 2 รางวัล (ราคาทอง ณ วันที่ 5 ต.ค. 61)
   • กระเป๋า Valentino Rudy Summer มูลค่า 1,290
   • กระเป๋า Valentino Rudy Pouch มูลค่า 590

เมื่อมียอดอนุมัติตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปหรือสมัครบัตรสมาชิกอิออน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ภายใต้เงื่อนไขบริษัท (สัญญา/เซลล์สลิป)

รับฟรี*

   • บัตรกำนันบิ๊กซี มูลค่า 200 บาท + กระบอกน้ำ Super Lock มูลค่า 219 บาท (เมื่อมียอดอนุมัติตั้งแต่ 8,000 – 29,999 บาทขึ้นไป สัญญา/เซลล์สลิป)
   • บัตรกำนันบิ๊กซี มูลค่า 400 บาท + หมอนซุกมือ AEON Kanekko มูลค่า 1,290 บาท (เมื่อมียอดอนุมัติตั้งแต่ 30,000 – 79,999 บาทขึ้นไป สัญญา/เซลล์สลิป)
   • บัตรกำนันบิ๊กซี มูลค่า 600 บาท + กระเป๋าเดินทางล้อลาก Caggioni 20″ มูลค่า 4,990 บาท (เมื่อมียอดอนุมัติสะสมครบ 80,000 บาทขึ้นไป สัญญา/เซลล์สลิป/วัน)

รับฟรี*

   • กระเป๋าเดินทาล้อลาก ESPRIT GOLD 29″ มูลค่า 8,990 บาทยอดสะสมตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป (1 ท่าน/ตลอดระยะเวลางาน/และต้องลงทะเบียนรับกระเป๋าภายในงานเท่านั้น)
   • กล่องอาหาร Super Lock Set มูลค่า 398 บาทยอดสะสมตั้งแต่ 3,000-34,999 บาท

*จำกัดเฉพาะเซลล์สลิปจากยอดช้อปผ่านบัตรเครดิตอิออน จากที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ ตั้งแต่ 9-11 พ.ย. 61 และ/หรือ เซลล์สลิปจากยอดกดเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรอิออน ที่บูธอิออนภายในงาน Money Expo Chiangmai 2018 สามารถรวมเซลล์สลิปปจากยอดช้อปและยอดกดเงินสดได้

พิเศษรับทันที กระเป๋า Bossini Pouch มูลค่า 790 บาท (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด) เมื่อโชว์ POSTCARD, อัพเดทรายได้ หรือ ดาวน์โหลด อิออนแอพพลิเคชั่น AEON THAI MOBILE

*อิออนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของอิออน หรือ www.aeon.co.th

อ่านต่อ