รวมโปรโมชั่น “เงินฝาก” ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


รวมโปรโมชั่นเด่น “เงินฝาก” หลากหลายประเภท จากสถาบันการเงิน บริษัทการเงิน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 (Money Expo Chiangmai 2018)

 ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

รับฟรี กระปุกบัวหลวงช่วยออม 1 ใบ มูลค่า 80 บาท*เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.33% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน


 ธนาคารกรุงไทย

เงินฝากประจำ Expo Xtra

   • เงินฝากระยะสั้นแค่ 3 เดือน
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.10 % (สำหรับผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน และเปิดบัญชี/ฝากเงิน ภายในงานเพียงอย่างเดียว)
   • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.25 % (สำหรับผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน และซื้อผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และบริษัทในเครือ และเปิดบัญชี/ฝากเงิน ภายในงาน

ในงาน Money expo Chiangmai 2018 นี้เท่านั้น ฝากเงินขั้นต่ำ 50,000 – 1,000,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บัญชีเงินฝากต่างประเทศ

โปรโมชั่นพิเศษเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมพิเศษโอนเงินต่างประเทศขาออก และถอนบัญชี FCD โอนไปต่างประเทศ 5 สกุลเงิน 6 ประเทศปลายทาง

สกุลเงิน ประเทศปลายทาง กรณีโอนเงินต่างประเทศ (บาท) กรณีถอนโอนออกต่างประเทศจากบัญชี FCD
อัตราปกติ อัตรพิเศษ อัตราปกติ อัตรพิเศษ
USD UNITED STATES 1,200 950 USD50 USD30
AUD AUSTRALIA 1,200 950 AUD58 AUD39
NZD NEW ZEALAND 1,200 950 NZD67 NZD44
GBP UNITED KINGDOM 1,600 1,150 GBP34 GBP32
EUR GERMANY /  FRANCE 1,600 1,150 EUR41 EUR36

โอนเงินต่างประเทศ เพื่อการศึกษาเริ่มต้นเพียง 950 บาทต่อรายการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2561 รับสิทธิพิเศษเพิ่ม เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ เพื่อการศึกษา (เฉพาะสกุลเงินดังนี้ USD AUD NZD GBP EUR)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

   • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
   • ค่าธรรมเนียมการถอนรับธนบัตรต่างประเทศ
   • ค่าธรรมเนียมฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ เฉพาะกรณีลูกค้าซื้อธนบัตรต่างประเทศกับธนาคาร กรุงไทยเท่านั้น (แสดงหลังฐานการทำรายการ Receipt slip)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยสูง 2.3% ต่อปี และฝากเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท รับทันที ตุ๊กตาดารุมะ


 ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB E PASSBOOK

เปิดบัญชี ง่าย ! ทำธุรกรรมออนไลน์แบบไม่ต้องพกสมุด SCB E PASSBOOK พิเศษ! เฉพาะในงานเท่านั้น เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ แบบ E PASSBOOK พร้อมสมัคร แอป SCB EASY รับฟรี ! กระปุกน้องอีซี่รับทรัพย์* 1 ตัว มูลค่า 159 บาท

*เงื่อนไขการรับรางวัล :

1.สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK) พร้อมสมัครแอป SCB Easy ในงาน MONEY EXPO CHIANGMAI 2018 ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 61 จะได้รับกระปุกน้องอีซี่รับทรัพย์ 1 ชิ้น (มูลค่า 159 บาท)
2. ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจัดเต็ม :

   • บุคคลธรรมดาโดย 1 คนเปิดได้ 1 บัญชีและไม่สามารถเปิดในบัญชีร่วมได้
   • ไม่สามารถใช้บริการบัตรอิเลคทรอนิคทุกประเภท, บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS และ Direct Debit
   • กรณีที่เบิกถอน/โอนเกินกว่า 2 ครั้งต่อเดือน(เดือนปฏิทิน) ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการเบิกถอน/โอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราครั้งละ 50 บาท

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากจากใจ :

   • บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 69 ปี และไม่สามารถเปิดในบัญชีร่วมได้
   • อัตราดอกเบี้ย ณ เดือนพฤศจิกายน 2561เท่ากับร้อยละ 0.25 ต่อปีทุกยอดเงินฝาก ซึ่งต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
   • ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิเพิ่มเป็นประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองโดยบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทน ตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) โดยผู้ขอเปิดบัญชีต้องไม่พิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรงในวันเปิดบัญชีและตลอดเวลาที่มีบัญชีอยู่ ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
   • ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี และสิ้นสุดเมื่อปิดบัญชี หรือมีอายุครบ 70 ปี
   • คุ้มครอง 20 เท่าของยอดคงเหลือในบัญชี (สูงสุด 500,000 บาท) ณ วันก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน หรือเท่ากับการคุ้มครองรวมทุกบัญชีไม่เกิน 10 ล้านบาท/บุคคลโดยจะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทน ในกรณีเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือทุพลภาพถาวรตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) ยกเว้นที่เกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำโดยมีรายละเอียดความคุ้มครองตามคู่มือที่ลูกค้าได้รับ
   • การคำนวนดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ฝากต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าใรขณะนี้หรือในภายหน้าก็ตาม
   • โปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
   • การพิจารณาประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการเปิดบัญชีจากใจและคู่มือประกันภัย ซึ่งสามารถขอรับได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร

 ธนาคารทีเอ็มบี

ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

บัญชีที่ให้คุณได้มากกว่า ทั่วโลก ใช้ในไทย กด โอน จ่าย ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ใช้ต่างประเทศ เรทถูกสุดๆ ไม่มีชาร์จ ใช้ได้ทุกสกุลเงิน ทั่วโลก

   • เรทถูกสุดๆ : จะใช้ต่างประเทศ หรือ ช้อปออนไลน์ จากเว็ปนอก ได้เรทพิเศษ ถูกสุดๆ เทียบเท่าร้านแลกเงิน
   • ใช้ได้ ทุกสกุลเงิน ทั่วโลก : จะจ่ายหรือ กดเงินผ่าน ATM ทั่วโลกก็ได้
   • ไม่มีชาร์จ : จ่ายเท่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดง ไม่มีบวกเพิ่ม ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5%
   • ปลอดภัย : ควบคุมวงเงิน หรือ จัดการบัตรผ่าน TMB TOUCH ได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทั่วโลก

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตัวจริง เรื่องออม ถอนได้ดอกสูงถึง 1.6%

   • ดอกสูงถึง 1.6% แค่ใช้ TMB All Free 5 ครั้ง/เดือน
   • ถอนได้ตลอดเวลา
   • เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้

มากกว่าฟรีค่าธรรมเนียม…
ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ให้คุณรับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แค่ใช้ TMB All Free อย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน หรือออมเงินเพิ่มในบัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์ ให้มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

แค่ออม…ก็แถมฟรี ! ประกันอุบัติเหตุ 20 เท่า

   • ฟรีความคุ้มครอง 20 เท่าของเงินออม (สูงสุด 3 ล้านบาท)
   • ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยสักบาท
   • คุ้มครองทันที
   • ถอนได้ตลอด

เปิดบัญชีทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ ขั้นต่ำ 5,000 บาท และต้องคงเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท เพื่อรับความคุ้มครองอุบัติเหตุอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
โปรโมชั่น เลือกบัญชีทีเอ็มบีเซตไหน ก็ได้มากกว่า สำหรับลูกค้าที่สมัครในงาน : เพียงเปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หรือทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป คู่กับ บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และดาวน์โหลดทีเอ็มบี ทัช พร้อมเปิดใช้ภายในงาน

   • รับฟรี ! ร่ม Valentino Rudy มูลค่า 990 บาท หมอน TMB TOUCH มูลค่า 350 บาท และเงินคืน 250 บาท
   • รับเพิ่ม Happy Pig Winter Collection มูลค่า 250 บาทไปสะสมก่อนใคร เมื่อฝากเงินเข้าบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข :

   • สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีภายในงานนี้เท่านั้น ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ
   • ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปี กรณีฝากและคงเงินไว้จำนวน 25,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับ 2.30% ต่อปี และหากฝาก 250,000 บาท จะเท่ากับ 1.40% ต่อปี ทั้งนี้ หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ วันที่ 28 ก.พ. 61 อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามธนาคารกำหนด

ME SAVE

เปิดบัญชี ME SAVE รับดอกเบี้ยสูง 1.70% (ต่อปี) และพิเศษรับทันที ME Happy Buddy set (ชุดหมอนและผ้าห่ม)มูลค่า 699 บาท สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชี ME SAVE เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อคุณ มาเปิดบัญชี ที่บูธ ME พร้อมฝากเงิน 1,000 บาท ขึ้นไป และดาวโหลด ME by TMB App (1 คน/1 สิทธิ์)

TMB SME ONE BANK  + TMB BIZ TOUCH

สนใจเปิดบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ภายในงาน พร้อมดาวน์โหลดแอป TMB BIZ TOUCH และผูกบัญชีฯ รับทันที คะแนน TMB BIZ WOW 100 คะแนน และตุ๊กตาหมู SME Piggy Gang สุดน่ารัก


 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การออม 

A-Savings

ออมสบาย เปิดบัญชีเงินฝาก A-Savings ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป พร้อมลงทะเบียน A-Mobile และเปิดบัตร ATM ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร 100 บาท รับทันที หมอนผ้าห่ม A-Mobile

เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

สวัสดีทวีโชค ลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีออมทรัพย์ทวีโชค ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมลงทะเบียน A-Mobile และเปิดบัตร ATM ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร 100 บาท รับทันที กระเป๋าเป้เที่ยวเพลิน


 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การออม 

เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน

ดอกเบี้ย : 1.80% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ในงานเท่านั้น)

ประเภทบัญชี : เงินฝากประจำ 18 เดือน

วงเงินเปิดบัญชี : เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท

ระยะเวลา : จองสิทธ์ และเปิดบัญชีเงินฝากภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขอื่น : เปิดบัญชีเงินฝากได้ ณ สาขา ธอส. ในสังกัดฝ่ายสาขาภาคเหนือ

 

อ่านต่อ