รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 Money Expo Chiangmai 2018


งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่ 13 (Money Expo Chiangmai 2018) สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มาร่วมออกบูธได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อมาเป็นตัวช่วยในการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งต่อการวางแผนทางการเงินให้กับชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับผู้ใดที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมงานได้ที่ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561


ประเภทสถาบันการเงิน

ธนาคาร  |  นอนแบงก์  |  บริษัทประกัน

บริษัทหลักทรัพย์  |  หน่วยงานรัฐ  |  บริษัทเอกชน


ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทีเอ็มบี
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)


นอนแบงก์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)


บริษัทประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด


หน่วยงานรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

บริษัทเอกชน

MALADA : WELL-LIVING

 

อ่านต่อ