วารสารการเงินธนาคารและพันธมิตรร่วมมอบ “โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แห่งที่ 8 
และศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล” จ.เชียงใหม่


วารสารการเงินธนาคาร ผู้จัดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 Money Expo Chiangmai 2018 ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ซี.ไอ. จำกัด และครอบครัวข่าว 3 จัดพิธีมอบโครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แห่งที่ 8 และศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล  แก่โรงเรียนบ้านป่าตาล .สันผักหวาน .หางดง .เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออมเงินแก่นักเรียนและผู้ปกครอง และเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตุ๊กตาดินยิ้มบ้านป่าตาล
โดยมี  คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์  ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน  Money Expo, คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ์  รองประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo, คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คุณปิติมา เม่นแมน ผู้จัดการส่วนงานบริหารโครงการ ธุรกิจการแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมการตลาดสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 และคุณศฤงคาร แป้นกลาง ร่วมรับมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดโรงเรียน หนังสือ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

อ่านต่อ

ชอบบทความนี้ แชร์ให้เพื่อนของคุณเลย