เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


เตรียมพร้อมลงทุนในกองทุนรวมกับสถาบันการเงินและบลจ. ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 (Money Expo Chiangmai 2018) กับขั้นตอนแรกโดยเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนเบื้องต้นง่าย ๆ 

งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 Money Expo Chiangmai 2018 จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้แนวคิด “Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง” ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินที่กำลังเกิดขึ้น

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

***หมายเหตุ : อาจมีเอกสารที่ทางสถาบันการเงิน บริษัทประกัน อื่น ๆ ขอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ควรสอบถามรายละเอียดจากสถาบันการเงินหรือบลจ.ให้ครบถ้วน

และเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินภายในงาน Money expo ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ผู้เข้าร่วมงานควรเตรียมตัวให้พร้อมโดย ถ่ายเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน หรือ Statement มาให้เรียบร้อยและควรจะถ่ายสำเนามาในจำนวนที่มากพอสำหรับการใช้บริการ กับสถาบันการเงินต่าง ๆ

เพราะหากมาถ่ายเอกสารภานในงานอาจจะไม่ได้รับความสะดวก เกิดความล่าช้า และบางครั้งเกิดความสูญหายของเอกสาร เนื่องจากมีผู้เข้ามาทำบริการทางการเงินภายในงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ควรเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบริการที่ต้องการใช้บริการกับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลประโยชน์ของแต่ละสถาบันการเงินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง


เอกสารสำหรับทำธุรกรรมอื่น ๆ

เอกสารสำหรับขอสินเชื่อ | เอกสารสำหรับประกันชีวิต   

เอกสารสำหรับประกันรถยนต์ | เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น


 

อ่านต่อ