โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


กลับมาอีกครั้งกับบริการด้านสินเชื่อของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ DSE ภายในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 (Money Expo Chiangmai 2018)


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

 การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


การกู้เงิน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปลี่ยนไปอยู่ที่ที่ดีกว่า ย้ายไปสู่ชีวิตที่สบายขึ้น
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.85%*

   • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
   • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
   • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
   • ฟรี หมอนบ้าน 1 ใบ มูลค่า 350 บาท

เมื่อยื่นใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันพร้อมเอกสารประกอบภายในงานฯ (เฉพาะ 40 ท่านแรกต่อวัน)
รับฟรี กระเป๋าใส่เอกสาร มูลค่า 1,250   บาท เมื่อได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงินตังแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ DSE

อนุมัติสินเชื่อ รู้ผลเบื้องต้นทันที แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว
รู้ผลการพิจารณาเบื้องต้น รับทันที P Loan Flower Pillow มูลค่า 790 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช หรือ บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


บริหารเงิน กระแสเงินสด

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

บัตรกดเงินสด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เหมือนมีเงินสดสำรองไว้ พร้อมใช้ยามฉุกเฉิน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

   • ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก
   • รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
   • รับทันที หมอนดอกไม้ 1 ใบ มูลค่า 159 บาท

เพียงยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ภายในงานฯ (จำกัด 30 ใบต่อวัน)

หมายเหตุ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

อ่านต่อ