โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


ภายในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 (Money Expo Chiangmai 2018) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษด้านสินเชื่อและประกันการส่งออกสำหรับธุรกิจ SMEs ไม่มีหลักประกัน และต้องการเริ่มต้นส่งออก ผู้ใดที่สนใจสามารถมาชมงานได้ที่ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ประกัน  การกู้เงิน  


ประกัน

บริการประกันส่งออกทันใจ SMEs (Instant SMEs Export Insurance)

   • คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
   • วงเงินผู้ซื้อสูงสุด 500,000 บาท ต่อรายผู้ซื้อ คุ้มครองทั้งความเสี่ยงทางการค้าและการเมือง
   • คุ้มครอง 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
   • ให้การรับประกันกว่า 135 ประเทศทั่วโลก
   • Promotion ในงาน ค่าเบี้ยประกันผู้ซื้อรายละ 1,500 บาท** (**สำหรับผู้ซื้อ 2 รายแรก)

บริการประกัน CLM (CLM Trade Insurance)

   • จุดเด่นบริการ : ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินและอัตราความคุ้มครองได้เอง
   • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
   • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 3,300 บาท สูงสุดไม่เกิน 14,800 บาท
   • ให้ความคุ้มครองที่ 70% – 90% ของมูลค่าความเสียหาย
   • ให้การรับประกันเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา
   • Promotion ในงาน ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 25% กรณียื่นสมัครขอรับบริการภายในงานและต้องยื่นเอกสารขอรับบริการภายใน 30 วัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่มีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกา

   • ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 50%
   • ฟรีค่าข้อมูลผู้ซื้อจำนวน 2 ราย (ผู้ซื้อรายที่ 3-5 ลดค่าข้อมูลลง 50%)
   • ให้ความคุ้มครองที่ 80% ของมูลค่าความเสียหาย
   • Promotion ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561

การกู้เงิน

สินเชื่อส่งออกสุขใจ (EXIM Happy Credit)

   • อัตราดอกเบี้ยในปีแรก 4.5% ต่อปี สำหรับนิติบุคคลจดแจ้งบัญชีเดียว
   • วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
   • อนุมัติภายใน 7 วันทำการ
   • ไม่ต้องมีหลักประกันใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า (EXIM VALUE ADDED CREDIT)

   • *อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก จากปกติ 5.0% ต่อปีในปีแรก (*เฉพาะ 5 รายแรกที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น)
   • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 4 ล้านบาท
   • ใช้เพียงผู้บริหารและบสย.ค้ำประกัน หรือ หลักประกันขั้นต่ำ 25% และผู้บริหารค้ำประกัน
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
   • แถมคูปองค่าวิเคราะห์สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรของ Central Lab มูลค่า 5,000 บาท/ราย หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit)

   • สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขาย ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท
   • อัตรารับซื้อลดขั้นต่ำ ในปีที่ 1 เท่ากับ 4.25% ต่อปี และ ในปีที่ 2 เท่ากับ 4.75% ต่อปี
   • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท
   • ใช้เพียงผู้บริหารและบสย.ค้ำประกัน หรือ หลักประกันขั้นต่ำ 30% และผู้บริหารค้ำประกัน
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ
อ่านต่อ