โปรโมชั่นการกู้เงินที่บูธ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


การกู้เงิน

สินเชื่อส่งออกสุขใจ (EXIM Happy Credit)

   • อัตราดอกเบี้ยในปีแรก 4.5% ต่อปี สำหรับนิติบุคคลจดแจ้งบัญชีเดียว
   • วงเงินสูงสุด 500,000 บาท
   • อนุมัติภายใน 7 วันทำการ
   • ไม่ต้องมีหลักประกันใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า (EXIM VALUE ADDED CREDIT)

   • *อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก จากปกติ 5.0% ต่อปีในปีแรก (*เฉพาะ 5 รายแรกที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น)
   • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 4 ล้านบาท
   • ใช้เพียงผู้บริหารและบสย.ค้ำประกัน หรือ หลักประกันขั้นต่ำ 25% และผู้บริหารค้ำประกัน
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
   • แถมคูปองค่าวิเคราะห์สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรของ Central Lab มูลค่า 5,000 บาท/ราย หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit)

   • สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขาย ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท
   • อัตรารับซื้อลดขั้นต่ำ ในปีที่ 1 เท่ากับ 4.25% ต่อปี และ ในปีที่ 2 เท่ากับ 4.75% ต่อปี
   • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท
   • ใช้เพียงผู้บริหารและบสย.ค้ำประกัน หรือ หลักประกันขั้นต่ำ 30% และผู้บริหารค้ำประกัน
   • พิเศษ ให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ

ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ประกัน  การกู้เงิน  


อ่านต่อ