โปรโมชั่นเด่นที่บูธ ธนาคารออมสิน ในงาน Money Expo Chiangmai 2018


ธนาคารออมสิน จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ทุ่มโปรโมชั่นเอาใจชาวภาคเหนือด้วย สินเชื่อ SMEs วงเงินกู้สูงสุดถึง 100 ล้านบาท สินเชื่อเคหะ ซื้อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับผู้ทำธุรกรรมภายในงาน

บูธธนาคารออมสิน

การกู้เงิน

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินอเนกประสงค์

รับฟรีเฉพาะ 700 ท่านแรก

   • ต่อที่ 1 กระเป๋าเดินทางพับได้ มูลค่า 900 บาท
   • ต่อที่ 2 Gilf Voucher Big C มูลค่า 2,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 วงเงินกู้ ดอกเบี้ย 1.0% สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี

   • เดือนที่ 1-4, NO MRTA : MRR -1.50% (5.50%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : 1.0%*
   • เดือนที่ 5-12, NO MRTA : MRR -1.50% (5.50%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : MRR -1.75%(5.25%)
   • ปีที่ 2, NO MRTA : MRR -1.50% (5.50%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : MRR -1.50%(5.50%)
   • ปีที่ 3, NO MRTA : MRR -0.50% (6.50%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : MRR -1.00%(6.00%)
   • ปีที่ 4 เป็นต้นไป, NO MRTA : MRR -0.50% (6.50%), MRTA(ตามที่ธนาคารกำหนด) : MRR -0.50% (6.50%)
   • เฉลี่ย 3 ปี, NO MRTA : 5.833, MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : 5.111%
   • EIR, NO MRTA : 6.197%, MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : 5.845%

ทางเลือกที่ 2 ผ่อนนาน 25 ปี สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้นาน 25 ปี

   • เดือนที่ 1-4, NO MRTA : MRR (7.00%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : 1.00%*
   • เดือนที่ 5-12, NO MRTA : MRR (7.00%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : MRR -0.50%(6.50%)
   • ปีที่ 2, NO MRTA : MRR (7.00%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : MRR -0.25%(6.75%)
   • ปีที่ 3, NO MRTA : MRR (7.00%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : MRR -1.00%(6.00%)
   • ปีที่ 4 เป็นต้นไป, NO MRTA : MRR (7.00%), MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : MRR (7.00%),
   • เฉลี่ย 3 ปี, NO MRTA : 7.00, MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : 6.056%
   • EIR, NO MRTA : 7.00%, MRTA (ตามที่ธนาคารกำหนด) : 6.616%

เงื่อนไขการรับรางวัล :

สำหรับลูกคาสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน (เฉพาะเงินกู้ระยะยาว L/T) หรือสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ (กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ที่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (MRTA) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียด ดังนี้

   • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางพับได้ จำนวน 1 ใบ มูลค่า 900 บาท
   • วงเงินกู้ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Gift Voucher  Big C มูลค่า 2,000 บาท
   • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ

หมายเหตุ :

   • MRR = 7.00% ต่อปี (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
   • EIR สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 20 ปี
   • หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถผ่านเข้า-ออกได้สะดวก โดยหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
   • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จัดทำนิติกรรมสัญญาและจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภยในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Home Loan

สินเชื่อเคหะ ซื้อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง
ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน สำหรับกรณีทำ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (MRTA)

วงเงินกู้เคหะเคหะตั้งแต่ 1.00 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมสมัคร MyMo + เปิดทะเบียนสลากดิจิทัล รับสลากดิจิทัล 100 บาท (เพิ่มขึ้นล้านละ 100 บาทเศษของล้านไม่นับ)

ระยะเวลา กรณี “ไม่ทำ” ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอย่างน้อย 3 ประเภท) กรณี “ทำ” ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอย่างน้อย 2 ประเภท)
เดือนที่ 1-6 1.00% 0.00%
เดือนที่ 7-12 MRR -3.50% (3.50%) MRR -5.00% (2.00%)
ปีที่ 2-3 MRR -2.50% (4.50%) MRR -3.00% (4.00%)
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.00% (6.00%) MRR -1.50 (5.50%)
เฉลี่ย 3 ปี 3.750% 3.000%
EIR 5.104% 4.510%

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์จองสิทธิ์สินเชื่อภายในงาน รับกระเป๋าสปันบอนด์ จำนวน 1 ใบ
ลูกค้าที่ยื่นเอกสารครบอย่างน้อย 3 อย่าง รับกระเป๋าผ้าแคนวาส จำนวน 1 ใบ

ลูกค้าจัดทำนิติกรรมสํญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับลูกค้าทำประกัน MRTA ทุกวงเงินกู้ 1.20 ล้านบาท รับ Gift Card Home Pro มูลค่า 1,000 บาท (สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท)
สำหรับลูกค้าทำประกัน MRTA วงเงินกู้ตั้งแต่ 5.00 ล้านบาทขึ้นไป รับ Gift Card Centara มูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ :

   • MRR = 7.00% ต่อปี (มีผลบังคับใช้ วันที่ 23 พฤษจิกายน 2560)
   • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
   • กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
   • การจัดส่งของรางวัลหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 60 วัน

สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร ได้แก่ เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก, บัตรอิเล็กทรอนิกส์, บัตรเครดิต, สินเชื่อบัตรกดเงินสด, บริการ MyMo, ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

   • กรณี “ไม่ทำ” ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร อย่างน้อย 3 ประเภท
   • กรณี “ทำ” ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารอย่างน้อย 2 ประเภท
   • ระยะเวลาจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 28 ธันวาคม 2561

GSB HOME LOAN

ผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน

ดอกเบี้ย คงที่ 3.50%* นาน 5 ปี หลังจากนั้น MRR -1.75% ตลอดอายุสัญญา
รับ Gift Card Home Pro** มูลค่า 3,000 บาท

หมายเหตุ :

1. คุณสมบัติผู้กู้

   • เป็นผู้มีรายได้ประจำ คือ ผู้ที่มีรายได้ที่ได้รับจากเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ คือ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเฉพาะตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ เภสัชกร มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี, กลุ่มวิชาชีพนักบิน ประกอบด้วย นักบินที่ 1 นักบินที่ 2 หรือนักบินผู้ช่วย มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี, กลุ่มวิชาชีพวิศวกร มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี, อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป, กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
   • โดยมีรายได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.50 ล้านบาท

2. อัราดอกเบี้ย* กรณีผู้กู้ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

3. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา EIR 4.241% คำนวณจาก วงเงินกู้ 1,500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี (MRR = 7.00% ต่อปี มีผลบังคับใช้วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

4. กรณีผู้กู้ชำระงเินคืนเสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำนหดในทุกกรณี (Pre-payment) ภายในระยะเวลา 5 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา

5. **วงเงินกู้สินเชื่อเคหะ ตั้งแต่ 3.00 ล้านบาท รับ Gift Card Home Pro มูลค่า 3,000 บาท โดยจัดส่งภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้

ยื่นเรื่องและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

กู้ง่าย ได้ลุ้น (ใช้สลากออมสินพิเศษ หรือ สมุดเงินฝากออมสินเป็นหลักประกันการกู้เงิน)

   • อนุมัติไว
   • ไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร
   • วงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท (L/T) และ 10 ล้านบาท (O/D)

พิเศษ ! ดอกเบี้ยต่ำกว่าประกาศของธนาคารออมสิน ร้อยละ o.50% ต่อปี กรณีใช้สลากออมสินเป็นหลักประกัน
ลุ้นรางวับทั้งสิ้น 105 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท

   • รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง (พิมพ์ตราสัญญาลักษณ์ธนาคาร) หนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท
   • รางวัลวัลที่ 2 บัตรที่พัก Centara จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัล 5,000 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

   • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ (L/TและO/D) และสินเชื่อ OD  Happy Life ที่จักทำนิติกรรม สัญญาตั้งแต่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
   • กำหนดวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ต่อสัญญากู้เงิน
   • วงเงินกู้ 100,000 บาท ต่อ 1 สิทธิ์ (เศษของแสนไม่นับ) กรณี เงินกู้เบิกเกินบัญชี มียอดเบิกเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561
   • มีประวัติชำระหนี้ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้
   • ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 จับรางวัล วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

RE-FINANCE

กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น วงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือ 2 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3 %

อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อเคหะ

วงเงินสินเชื่อเคหะคงเหลือ ตั้งแต่ 2.00 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลา กรณีไม่ทำ (MTRA) กรณีทำ (MTRA)
ปีที่ 1 MRR -1.50% MRR -6.000%
ปีที่ 2 MRR -2.50% MRR -4.000%
ปีที่ 3 MRR -1.50% MRR -2.00%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR -1.25% MRR -1.50%
เฉลี่ย 3 ปี 4.000% 3.000%
EIR 5.032% 4.484%

ฟรีค่าธรรมเนียม 3 อย่าง

   • ค่าบริการสินเชื่อ
   • ค่านิติกรรมสัญญา
   • ค่าประเมิน*

อัตราดอกเบี้ยพิเศษกรณีกู้เพิ่ม เพื่อการอุปโภค บริโภค (Re-Plus)

ระยะเวลา กรณีไม่ทำ (MTRA) กรณีทำ (MTRA)
ปีที่ 1 MRR -2.00% MRR -2.50%
ปีที่ 2 เป็นต้นไป MRR -2.00% MRR -2.00%

เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ย

   • กรณีไม่ทำ (MTRA) สมัครผลิตภัณฑ์/บริการ อย่างน้อย 4 ประเภท
   • กรณีทำ (MTRA) สมัครผลิตภัณฑ์/บริการ อย่างน้อย 4 ประเภท

ทั้งนี้ กรณีผูู้กู้ชำระเงินคืนเสร็จสิ้น หรือไถ่ถอนก่อนครบกำหนดในทุกกรณี (Pre-Payment) สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนามสัญญากู้ ผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด

กรณี* ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคารหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีธนาคารเป็นผู้ดำเนินการประเมินฯ
ระยะเวลาดำเนินการ แสดงความจำนงและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

สินเชื่อธุรกิจ SMEs 

วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นเดียว (Cross-Sell ผลิตภัณฑ์ธนาคาร 1 ประเภท)

คุณสมบัติผู้กู้

   • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ
   • ยกเว้น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1 = 1.00% ปีที่ 1 = 1.00%
ปีที่ 2-3 = MOR/MLR ปีที่ 2-3 = MOR/MLR
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1 = 1.00% ปีที่ 1 = 1.00%
ปีที่ 2-3 = MOR/MLR ปีที่ 2-3 = MOR/MLR
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.50% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.50%

GSB SMEs D-vers

คุณสมบัติผู้กู้

   • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์/นิติบุคล
   • ประกอบธุรกิจแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
   • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
   • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
   • ยกเว้น ซื้อ/ขาย ที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1 = 4.00% ปีที่ 1 = 4.00%
ปีที่ 2-3 = 5.00% ปีที่ 2-3 = 5.00%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

ไม่ทำประกัน

หลักทรัพย์ค้ำ 100% หลักทรัพย์ค้ำไม่น้อยกว่า 30%
ปีที่ 1-3 = 6.00% ปีที่ 1 = 6.00%
หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.00% หลังจากนั้น MOR/MLR + 2.00%

GSB SMEs STARTUP NO.1

ดอกเบี้ย 2.99%

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 = 2.99% หลังจากนั้น MOR + 1.00%
   • ระยะยาว ปีที่ 1  = 2.99% ปีที่ 2 = 3.99% หลังจากนั้น MOR + 1.00%

หลักทรัพย์ค้ำประกัน 100% วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

GSB SMEs STARTUP-DD

หลักทรัพย์ 50% วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

   • ระยะสั้น ปีที่ 1 = 3.99% หลังจากนั้น MOR + 1.50%
   • ระยะยาว ปีที่ 1  = 3.99% ปีที่ 2 = 3.99% หลังจากนั้น MOR + 1.50%

GSB SMEs I-Start

บสย.ค้ำประกันสูงสุด 100% (บสย. 100%) ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ก็กู้ได้

คุณสมบัติผู้กู้

   • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ สัญชาติไทย
   • นิติบุคคลตามกฎหมายไทย
   • วัตถุประสงค์แสวงหากำไร
   • ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น (Startup Stage) ธุรกิจจัดตั้งมาไม่เกิน 3 ปี หรือ ธุรกิจที่มี New Product/Process หรือ Marketing
   • ยกเว้น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์ในการกู้

   • เพื่อหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
   • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

ระยะเวลา

   • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
   • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

จัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

   • ต่อที่ 1 “สมัครปั๊บ รับเลย ! ” แผ่นติด Smartphone พิเศษเฉพาะลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน
   • ต่อที่ 2 “จำนองได้ให้เลย” ม่านบังแดดติดรถยนต์ พิเศษเฉพาะลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อและจำทำนิติกรรม

LIKE&SHARE Fanpage #GSBSMEsStartup เลือกรับได้ทันที 1 ชิ้น กระปุกออมสิน GSB SMEs Start up, กระเป๋าผ้า GSB SMEs Start up

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โปรโมชั่นสินเชื่อธุรกิจ SMEs ภายในงาน รับกระปุกออมสิน GSB SMEs จำนวน 1 ใบ จัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

อ่านต่อ