โปรโมชั่นบัตรเครดิตที่บูธ ธนาคารกสิกรไทย


บัตรเครดิต

K-Credit Card (บัตรเครดิตกสิกรไทย)

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ปีแรก ปีถัดไปยกเว้น เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 12 ครั้งต่อปี (เฉพาะบัตรเครดิตเดอะแพชชั่น ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี 4,000 บาท ยกเว้น เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 200,000 บาทต่อปีขึ้นไป


ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารกสิกรไทย

บัตรเครดิต  |  การลงทุน 

  การกู้เงิน  บริหารเงิน กระแสเงินสด


 

อ่านต่อ