โปรโมชั่นบัตรเครดิตที่บูธ ธนาคารไทยพาณิชย์


บัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตวันนี้ อนุมัติ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อทำรายการดีจังโอนเข้าบัญชี หรือ ดีจังแบ่งชำระ ระหว่าง1 ต.ค – 31 ธ.ค 2561 ผ่านช่องทาง SCB Easy Application

   • หลังอนุมัติ ทำรายการ ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี เฉพาะช่องผ่าน SCB Easy Application เท่านั้น ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน กรณีที่ลูกค้าใช้บริการในช่องทาง Call Center จะได้รับดอกเบี้ย 0.84% ต่อเดือนตามปกติ
   • หลังอนุมัติ ทำรายการ ดีจัง แบ่งชำระ เฉพาะช่องผ่าน SCB Easy Application เท่านั้น ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
    กรณีที่ลูกค้าใช้บริการในช่องทาง Call Center จะได้รับดอกเบี้ย 0.84% ต่อเดือนตามปกติ

สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท และอนุมัติ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขทั่วไป

   •  สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทและได้รับอนุมัติบัตร ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561
   • สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและทำรายการ ดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี บริการที่เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตเป็นเงินสด ผ่านช่องทาง SCB Easy Application* ระหว่างระยะเวลา1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 61 จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ต่อเดือน(แบบคงที่) ทุกงวดการแบ่งชำระที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ ยกเว้นกรณีทำรายการผ่านช่องทาง Call Center จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.84% ต่อเดือน (แบบคงที่)
   • หรือ สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติและทำรายการ ดีจังแบ่งชำระรายเดือน บริการที่แบ่งยอดใช้จ่าย เป็นยอดชำระรายเดือนผ่านช่องทาง SCB Easy Application ** ระหว่างระยะเวลา 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 61 จะได้รับดอกเบี้ย พิเศษ 0.69% ต่อเดือน(แบบคงที่) ทุกงวดการแบ่งชำระที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ กรณีทำรายการผ่านช่องทาง Call Center จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.84% ต่อเดือน (แบบคงที่)
   • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ของรางวัล กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
   • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร. 02-777-7777
   • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม จากสื่ออื่นๆของธนาคาร หรือที่ www.scb.co.th/creditcard/

ประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์

บัตรเครดิต  |  ประกัน  |  การออม 

การลงทุน  |  การกู้เงิน  |  บริหารเงิน กระแสเงินสด


อ่านต่อ