โปรโมชั่นเด่นที่บูธ กรุงเทพประกันภัย Money Expo Chiangmai 2018


พบกับประกันภัยหลากหลายประเภท อาทิ ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอัคคีภัย, ประกันภัยโจรกรรม, ประกันภัยสุดคุ้ม, ชุดมนุษย์เงินเดือน, ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น ที่บูธกรุงเทพประกันภัย ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 รับส่วนลดพิเศษ! เมื่อทำประกันภัยภายในงาน พร้อมรับฟรีทันที กระติกน้ำ Lock&Lock, กระเป๋าผ้าแคนวาส หรือผ้าขนหนู หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 3 เดือน (สำหรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยสุขภาพที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บ. ขึ้นไป)

บูธกรุงเทพประกันภัย

ประกัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครอง – คุ้มค่า

คุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม พร้อมทั้งช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาที่ประหยัดกว่าประกันภัยชั้น 1 แบบปกติ

ความคุ้มครอง

   • ความเสียหายต่อตัวรถ
   • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/น้ำท่วม
   • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย, ความเสียหายต่อทรัพย์สิน)
   • อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
   • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
   • ประกันตัวผู้ขับขี่
   • ภัยก่อการร้าย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

   • รับประกันรภยนต์และรถกระบะนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า อายุรถ 2-10 ปี
   • ค่าเสียหานส่วนแรก 5,000 บาท ในกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี

หมายเหตุ

   • เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านกรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบี้ยประกันรถยนต์ของท่านกับเจ้าหน้าที่
   • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
   • เบี้ยประกันดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว

ตารางเบี้ยประกัน หน่วย:บาท

กลุ่มรถยนต์ เช่น Honda Accord, CRV, Toyota Camry, Wish, Nissan Teana, Isuzu Mu7 ฯลฯ
อายุรถ (ปี) ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
2 1,000,000 18,600
3 900,000 17,200
4 800,000 16,000
5-6 700,000 14,000
7 600,000 12,800
8-9 500,000 11,900
10 400,000 10,000
กลุ่มรถยนต์ เช่น Honda Civic, Toyota Altis, Innova, Fortuner, Ford Escape, Mazda 3 ฯลฯ
อายุรถ (ปี) ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
2 700,000 14,000
3 600,000 12,800
4-5 500,000 11,900
6-8 400,000 10,000
9-10 300,000 9,600
กลุ่มรถยนต์ เช่น Honda City, Jazz, Toyota Avanza, Vios, Vigo, Nissan Tiida, Navara, Mitsubishi Triton, Isuzu D Max, Ford Ranger ฯลฯ
อายุรถ (ปี) ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
2-4  400,000 10,000
5-7 300,000 9,600
8-10 200,000 9,000

ประกันอัคคีภัย โครงการรักษ์บ้าน

กรุงเทพประกันภัย สร้างความอุ่นใจให้ทุกสมาชิกในครอบครัวของท่าน

ความคุ้มครอง

   • ไฟไหม้ ฟ้าฝ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าปละอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
   • ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
   • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
   • โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า
   • ค่าเช่าที่พักชัวคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย
   • ค่าซ่อนแซมตัวอาคาร (ไม่รวมรั้วและประตูรั้ว) ที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม
   • ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน
   • ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
1 ปี 2 ปี 3 ปี
500,000 646 646 1,129 870 1,612 1,242
1,000,000 1,290 993 2,257 1,738 3,223 2,483
2,000,000 2,579 1,986 4,513 3,475 6,446 4,964
3,000,000 3,869 2,979 6,769 5,212 9,669 7,446
4,000,000 5,158 3,971 9,025 6,949 12,892 9,927
5,000,000 6,446 4,964 11,280 8,687 16,115 12,409
6,000,000 7,736 5,957 13,537 10,423 19,338 14,891
7,000,000 9,025 6,949 15,793 12,161 22,560  17,372
8,000,000 10,314 7,942 18,049 13,898 25,783 19,853
9,000,000 11,604 8,935 20,305 15,635 29,006 22,336
10,000,000 12,892 9,927 22,560 17,372 32,229 24,817

*เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษเฉพาะงาน Event เท่านั้น

หมายเหตุ

   • พิจารณารับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันเท่านั้น
   • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับประกันภัยเขตอันตรายตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและสำหรับบางพื้นที่
   • พิจารณารับประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
   • ชดใช้ความรับผิดชอบของทุกกรณีตามวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินทุนประกันภัยรวมจำนวนเงินที่เพิ่มตามภาวะเงินเฟ้อและความคุ้มครองค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซม
   • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียกความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
   • เบี้ยประกันดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
   • ระยะยาว ปีที่ 1 2.99 % ปีที่ 2 3.99 % หลังจากนั้น MLR + 1.00 %
อ่านต่อ